Anunț decizie etapă de încadrare aviz de mediu 2019

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare anunță publicul interesat că: PUZ - Locuinţă unifamilială, împrejmuire teren în loc. Odoreu, str. Florina, CF nr. 104298, titulari Paşca...

Anunțuri inițiere și elaborare prima versiune plan/program 2019

Codrea Maria Maruni Î.I., în calitate de titular,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru: ...

Anunț decizie etapă de încadrare planuri și programe 2018

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare anunță publicul interesat că: PUZ - Lotizare pentru locuinţe individuale în mun. Satu Mare, str. Ion Popdan fn, titular Racolţa Ioan , nu...

Anunțuri inițiere și elaborare prima versiune plan/program 2018

Primăria comunei Acâş, în calitate de titular,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru: Plan...

Anunțuri dezbatere publică planuri și programe 2017

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare și Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Satu Mare, Ocolul Silvic Satu Mare, în calitate de titular ai planului: Amenajamentul...

Anunțuri respingere PUZ

Decizie nr.388 din 5.06.2018 - Planul urbanistic general al orașului Livada, titular Primăria Orașului Livada Decizie nr.451 din 12.06.2017- Planul urbanistic zonal extindere și...

Anunțuri inițiere și elaborare prima versiune plan/program 2017

Asociația Edu Well Net, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru: PUD -...

Anunțuri decizie etapă de încadrare planuri și programe 2017

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat că: Planul - Amenajamentul Ocolului Silvic Livada, proprietate publică a Statului Român, titular RNP Romsilva,...

Anunțuri decizie etapă de încadrare planuri și programe arhiva 2016

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat că: PUZ - Înființarea unei unități noi de producție panificație – investiție inițială pe schema GBER 4.2 - comuna Cămin,...

Anunțuri inițiere și elaborare prima versiune plan/program 2016

SC Kovacs Service SRL, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra inițerii procesului de elaborare și realizarea primei versiuni a: PUZ - Service auto cu sediu administrativ...

Anunțuri decizie etapă de încadrare planuri și programe arhiva

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat că planul: PUZ - Locuințe sociale și servicii în zona de sud a municipiului Satu Mare, titular Municipiul Satu Mare, nu...

Anunțuri inițiere și elaborare prima versiune plan/program arhiva

RNP Romsilva - D.S. Satu Mare - O.S. Livada, în calitate de titular,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului...

Anunț disponibilizare proiect plan și finalizarea raportului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare și Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Satu Mare, Ocolul Silvic Satu Mare, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra...

Decizii finale etapă încadrare Planuri/Programe

Nr. 1/03.01.2013 Planul de Urbanism Zonal - Mică industrie şi servicii în loc.Botiz, extravilan, titular SC Saviplast SRL Nr. 7/07.01.2013 ...

Decizii finale etapă încadrare Planuri/Programe 2011

Decizia etapei de încadrare: Privind: Nr. 98/1.03.2011 Planul Urbanistic de Detaliu – Casă de locuit P+1E+M, jud.Satu Mare, Negreşti Oaş,...

Anunţuri dezbatere publică Planuri şi Programe

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Carei, cu sediul în municipiul Carei, str. 1 Decembrie 1918 Nr.40, jud.Satu Mare, în calitate de...

Anunțuri decizie emitere aviz de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004...