Cadru general

Pentru a identifica cauzele depăşirilor existente într-o anumită  regiune şi în scopul stabilirii măsurilor care trebuie implementate se impune o estimare clară a emisiilor...