Evaluarea impactului asupra mediului - manual

CADRUL LEGAL Procesul de Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) este legat de reglementarea activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului si se realizeaza in baza legislatiei...

Participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului

În ultimii ani România a depus eforturi sporite pentru dezvoltarea legislaţiei de mediu şi a reglementărilor care o susţin, în contextul de transpunere privind legislaţia europeană de mediu şi a...

Ghiduri EIA

Captarea apelor subterane şi sisteme de alimentare cu apă Staţii pentru epurarea apelor uzate şi reţele de canalizare Proiecte de construcţie de autostrăzi şi drumuri ...