Back

Calitatea aerului

În domeniul activităţii de monitorizare integrată a factorilor de mediu, Agenţia pentru  Protecţia Mediului are rolul de a urmări calitatea  factorilor de  mediu în judeţ, în ceea ce priveşte calitatea atmosferei şi a precipitaţiilor, a solurilor şi vegetaţiei, a zonelor contaminate, a apelor subterane, radioactivitatea în aer, apă de suprafaţă, foraje şi precipitaţii, sol si vegetaţie  şi nivelul de zgomot.

Controlul calităţii aerului este conceptul ce defineşte procesul de observare şi măsurare cantitativă, calitativă şi repetitivă a concentraţiei unuia sau mai multor constituente din aer. Datele obţinute din reţeaua de supraveghere şi sistemul de control permit identificarea zonelor poluate şi luarea rapidă a măsurilor strategice şi tactice de combatere a poluării şi de prevenire a accentuării acesteia.

Dintre ramurile economice, cu emisii de substanţe poluante în judeţ se fac remarcate: transporturile, industria alimentară, industria construcţiilor de maşini.

Reţeaua de supraveghere a calităţii aerului este astfel aleasă încât să urmărească efectul cumulat al industriei, traficului, a încălzirii spaţiilor de locuit şi comerciale.

Reţeaua de supraveghere a calităţii aerului funcţionează din 1991, când au existat doar două puncte de supraveghere a calităţii aerului.

Amplasarea punctelor de prelevare a fost astfel aleasă astfel încât să asigure monitorizarea principalelor surse de poluare şi anume:  

a) poluarea de fond orăşenească - 1 punct de prelevare (zona centrală);

b) efectul poluant al traficului - 1 punct de prelevare amplasată în una din cele mai aglomerate intersecţii ale municipiului Satu Mare (Burdea -zona Sud);

c) influenţa rampei de depozitare a deşeurilor urbane - 1 punct de prelevare amplasat în apropierea frontului de lucru de descărcare a deşeurilor (zona Est);

d) influenţa platformei industriale - zona sud vest, str. Magnoliei  şi zonă cu trafic rutier intens;

Calitatea aerului este urmărită prin :

  • determinarea poluanţilor gazoşi în imisie în 4 staţii de recoltare, indicatorii urmăriţi fiind: amoniac, oxizi de azot, substanţe oxidante (ozon);
  • pulberi totali în suspensie în 2 puncte din oraş;
  • pulberi sedimentabile în 6 puncte în localităţile Satu Mare, Carei şi Tăşnad;
  • ape de precipitaţiirecoltate din 8 puncte, acestea fiind amplasate pe întreg teritoriul judeţului, în special în zone limitrofe pentru urmărirea calităţii aerului influenţată de activitatea industrială a judeţelor vecine.

Calitatea aerului determinată prin poluanţii gazoşi NO2, NH3, O3 şi pulberi în suspensie se determină doar în municipiul Satu Mare în laboratorul teritorial al APM.

Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului vizualizare