Decizie nr.814 din 16.09.2019

FAUR PETRU VASILE, FAUR VIORICA, KALLAY SZABOLCS, KALLAY BEATA- Extindere conductă de gaze naturale de presiune redusă și racorduri de gaze de presiune redusă

Decizie nr.812 din 16.09.2019

FABIAN DANIELA STELA- Extindere conductă de gaze naturale de presiune redusă și racord gaze naturale

Decizie nr.810 din 16.09.2019

COMUNA GHERȚA MICĂ - Racordare la rețeaua de energie electrică  clădire mutifuncțională

Decizie nr.808 din 16.09.2019

COMUNA TURULUNG - Rețele de canalizare menajeră în loc. Drăgușeni

Decizie nr. 804 din 11.09.2019

Comuna Vetiş - Extindere reţele de apă şi canalizare în com. Vetiş, jud. Satu Mare

Decizia nr.800 din 09.09.2019

SDEE Transilvania Nord - Sucursala Satu Mare - Descentralizare RED prin injecție de putere LEA 0,4 kv Cioncheşti, Zona PTA 4507, jud. Satu Mare

Decizia nr. 799 din 09.09.2019

Consiliul Judeţean Satu Mare - Modernizarea Drumului Judeţean DJ 194, tronson Moftinu Mic - Moftinu Mare - Intersecţia DJ 195B, jud. Satu Mare

Decizia nr. 798 din 09.09.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE. - Modernizarea Drumului Județean DJ 109P, Tronson Tășnad-Intersecție DJ191, județul Satu Mare în orașul Tășnad, DJ 109P, Km43+560-Km45+568 

Decizia nr. 796 din 06.09.2019

  Apaserv Satu Mare SA - Reabilitare colector canalizare şi subtraversare cale ferată  pe str. C.A. Rosetti din municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Decizie nr. 784 din 02.09.2019

Vonhaz Imre - Extindere conductă şi racord de gaze naturale în municipiul Carei, str. Grădina Viilor nr. 694

Decizie nr. 783 din 02.09.2019

Saierli Francisc - Extindere reţele de apă şi canalizare, branşamente apă şi racorduri canal în municipiul Carei, str. Independenţei nr. 23

Decizie nr. 781 din 02.09.2019

Saierli Francisc - Extindere reţele de apă şi canalizare, branşamente apă şi racorduri canal, municipiul Carei, str. Independenţei nr. 23, 23A-K

Decizie nr.780 din 02.09.2019

PAP GABRIEL ALEXANDRU - Extindere conductă şi racord de gaze naturale în municipiul Carei, str. Miron Costin nr. 4A

Decizie nr.779 din 02.09.2019

Comuna Batarci - ”Alimentare cu energie electrică cămin cultural, sat Comlăușa, comuna Batarci”

Decizie nr.778 din 02.09.2019

Comuna Dorolţ -  ” Canalizare menajeră în loc. Atea, com. Dorolţ, jud. Satu Mare”

Decizie nr.777 din 02.09.2019

Krecz Florica Întreprindere Individuală. - ”Amenajarea unei plantații de nuci în UAT Halmeu, județul Satu Mare”

Decizie nr. 774 din 30.08.2019

Oraşul Negreşti Oaş -  ” Sală de sport cu tribună de 180 locuri”

Decizie nr. 769 din 26.08.2019

 Gaz Vest SA -  ” Extindere conductă de gaze naturale”

Decizie nr.768 din 26.08.2019

Erdokozi Maria. - ”Extindere conductă şi post de reglare gaze naturale presiune redusă”

Decizie nr.767 din 26.08.2019

Man Sorin şi Dobie Floare - ”Extindere reţea de distribuţie gaze naturale de presiune redusă”

Decizie nr.765 din 26.08.2019

SKYFALL CONSTRUCT SRL, RUSZ DANIEL- Extindere conductă de distribuție și racorduri gaze naturale de presiune

Decizie nr.761 din 23.08.2019

HAGEN ROLAND MICHAEL - Construire bloc, magazin, drumuri acces parcări în mun. Carei

Decizie nr.760 din 23.08.2019

NOLDI- WILLY POMICOLA SRL - Înființare plantație pomicolă și construire unitate de depozitare și procesare fructe

Decizie nr.759 din 23.08.2019

CNAIR SA - DRDP CLUJ - Reciclare in situ DN 1F km 145+438 - km 166+600

Decizie nr.753 din 21.08.2019

KOVACS MARTA - Extindere conductă gaze naturale și racord gaze naturale

Decizie nr.752 din 21.08.2019

BARATKI CLAUDIA ANAMARIA- Extindere conductă de gaze de naturale și racord gaze naturale

Decizie nr.751 din 20.08.2019

RANSEM SRL- Extragerea resursei de nisip de pietriș din albia minoră a r. Someș în scopul decolmatării cursului de apă perimetrul Lipău 4

Decizie nr.750 din 20.08.2019

RADU VASILE- Cosntruire hală pentru service utilaje grel cu regim de înălțime P

Decizie nr.749 din 20.08.2019

SC LIDL I.R.M SCS - Demolare construcții existente, extindere și reamenejare parcare Lidl, reamplasare panouri publicitare

Decizie nr.737 din 19.08.2019

COMUNA CULCIU- Reabilitare, extindere, modernizare și dotare cămin cultural în loc. Cărășeu

Decizie nr.735 din 19.08.2019

MARIAN LĂCRĂMIOARA EDIT , MONE ADRIANA VIORICA, FERNEA DANIEL- Extindere conductă de distribuție și racorduri gaze naturale de presiune redusă

Decizie nr.733 din 19.08.2019

CHIS STELIAN VASILE PFA - Construire hală și siloz pentru depozitare cereale

Decizie nr.723 din 12.08.2019

AGRO RADU SRL- Extindere depozit cereale cu 6 silozuri de 850 tone, loc. Păulești

Decize nr.721 din 12.08.2019

ORAȘUL NEGREȘTI OAȘ - Modernizare străzi de interes local , cartier Tur II

Decizie nr.720 din 9.08.2019

ALFA ROM SRL - Extragerea resursei de nisip și pietriș din albia minoră a râului Someș în scopul decolmatării cursului de apă

Decizie nr.707 din 7.08.2019

COMUNA MEDIEȘU AURIT - Pod nou peste râul Someș în zona Potău, Cărășeu

Decizie nr.702 din 5.08.2019

ARDEALUL SA- Creșterea capacității de colectare, condiționare și depozitare

Decizie nr.701 din 5.08.2019

BOTIȘ CRISTIAN ANTONIO- Hală depozitare și dezmembrare VSU

Decizie nr.700 din 2.08.2019

SCANIA INTER TRUCK SRL- Carieră de exploatare a andezitului

Decizie nr.698 din 2.08.2019

APASERV SATU MARE SA - Amenajare conductă de refulare în zona ștrand, lîngă stația de epurare Tășnad

Decizie nr.684 din 30.07.2019

MIRADA SRL- Extindere conductă de distribuție presiune redusă și racord gaze naturale

Decizie nr.682 din 29.07.2019

TERNAR IOAN- Construire bloc de locuințe cu spații comerciale la parter

Decizie nr.681 din 29.07.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE  A INFRASTRUCTURII RUTIERE prin V&V JV - Parcare pentru camioane și autoturisme DN 1C

Decizie nr.679 din 29.07.2019

LA FAVORITA SRL- Amenajare complex industrial pentru producerea de biogaz, biometan, energie electrică și termică prin gazeificare digestat

Decizie nr.678 din 29.07.2019

LISA EXPRES SRL- Depozit logistic cu regim de înălțime P+M parțial

Decizie nr.676 din 29.07.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE și ORAȘUL NEGREȘTI OAȘ -Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru  turnuri de zăpadă

Decizie nr.675 din 29.07.2019

DRAGOȘ FLORIN- Extindere și mansardare casă de locuit, construire anexă gospodărească și atelier auto

Decizie nr.674 din 29.07.2019

POP LIVIU VASILE PFA- Anexă gospodărească, platformă de gestionare gunoi de grajd

Decizie nr.667 din 24.07.2019

DAN ALIN CLAUDIU, DAN ALINA IOANA - Imobil de locuit P+1+M cu 6 apartamente

Decizie nr.666 din 24.07.2019

COMUNA CRUCIȘOR- Extindere rețea apă în com. Crucișor, loc. Poiana Codrului

Decizie nr.665 din 23.07.2019

BENY TRANS INTERNATIONAL SRL- Deschidere și amenajare balastieră Vetiș Nord pentru decolmatarea albiei minore a r. Someș

Decizie nr.662 din 22.07.2019

SILAGHI ROBERT BOGDAN - Extindere conductă și racord gaze naturale, extindere conductă apă potabilă și racorduri apă potabilă , extindere conductă canalizare și racord canal

Decizie nr.660 din 22.07.2019

AGRO RADU SRL- Extindere colectare cereale cu 4 silozuri

Decizie nr.658 din 19.07.2019

ECNP INVEST SRL- Amenajare spălătorie auto și locuri de parcare acoperite

Decizie nr.657 din 19.07.2019

SABĂU VASILE- Locuințe colective P+1-2 la front și P+1 în interiorul parcelei -Etapa I

Decizie nr.655 din 18.07.2019

SDEE TRANSILVANIA NORD -SUCURSALA SATU MARE - Descentralizare RED prin injecție de putere LEA

Decizie nr.654 din 17.07.2019

PRO AVIS SRL - Amplasare linie procesare dejecții în hală existentă

Decizie nr.651 din 17.07.2019

COMUNA VAMA - Realizare canalizare menajeră și stație de epurare în com. Vama

Decizie nr,650 din 16.07.2019

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIVADA - Modernizare străzi în oraș Livada

Decizie nr.645 din 15.07.2019

MORARU ALINA LENUȚA- Extindere conductă de distribuție gaze naturale de presiune redusă

Decizie nr.620 din 9.07.2019

MIL TRADE SRL- Racordare la rețeaua electrică a locului de consum clădire atelier

Decizie nr.615 din 8.07.2019

AMD SPIROBOX SRL- Extindere conductă, branșament  și  post de reglare măsurare gaze naturale

Decizie nr.613 din 8.07.2019

SDEE TRANSILVANIA NORD SUCURSALA SATU MARE- Lucrări de întărire a rețelelor electrice în amonte de punctul de delimitare în loc. Cămărzana

Decizie nr.612 din 8.07.2019

COMUNA VIILE SATU MARE- Amenajare locuri de parcare în comuna Viile Satu Mare

Decizie nr.611 din 5.07.2019

GOIA IONUȚ GEORGEL- Atelier reparații auto cu stație ITP

Decizie nr.599 din 2.07.2019

SONCOIOȘ SEBASTIAN DANIEL- Extindere conductă și racord gaze naturale

Decizie nr.608 din 5.07.2019

SERMIS ELECTRONIC SRL- Montare instalație solară fotofoltaică pe acoperiș clădire existentă

Decizie nr.598 din 3.07.2019

SOMIPRESS ROMÂNIA SRL- Montare echipamente filtrare pentru lubrificare cu ulei în incinta halei de turnătorie

Decizie nr.591 din 1.07.2019

BOWLART WILLY SRL-D - Construire clădire și amenajări de agrement în vederea  creșterii calității vieții în zona Flag Satu Mare, loc. Silvaș, com. Săuca

Decizie nr.593 din 1.07.2019

BATIN VASILE și BATIN ANGELA- Depozit materiale

Decizie nr.587 din 27.06.2019

DANCORI CULTIV SRL- Înființarea unei plantații de zmeură și căpșuni în seră în UAT Medieșu Aurit

Decizie nr.585 din 25.06.2019

STANCU OCTAVIAN VALENTIN - Extindere conductă gaze naturale de presine redusă și racorduri gaze naturale

Decizie nr.584 din 25.06.2019

COMUNA ODOREU- Extindere rețele de gaze naturale de presiune redusă

Decizie nr.577 din 25.06.2019

COMUNA TARNA- Scenă în aer liber în localitatea Tarna Mare

Decizie nr.576 din 25.06.2019

DEDEMAN SRL- Montare instalație solară fotovoltaică pe acoperiș clădire existentă

Decizie nr.575 din 24.06.2019

GAZ VEST SA- Extindere rețea de distribuție gaze naturale

Decizie nr.573 din 24.06.2019

DOCI MIHAIL- Extindere conductă de gaze naturale și racord gaz

Decizie nr.572 din 24.06.2019

EUROPROPERTIES SRL- Construire imobil de locuit P+3E și etaj comercial

Decizie nr.581 din 25.06.2019

INTROPA SRL- Balastiera Balta Nadoș 3

Decizie nr.567 din 21.06.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA- Parcare pentru camioane și autoturisme

Decizie nr.566 din 21.06.2019

SUNINVEST IMOBILIARE SRL- Hală de producție și depozitare , anexe, branșament electric, împrejmuire, drumuri și platforme

Decizie nr.565 din 20.06.2019

FEROCOM BIX SRL - Exploatare piscicolă Medieșu Aurit

Decizie nr.557 din 19.06.2019

SOFCOR COMPLEX SRL- Extindere conductă de distribuție presiune redusă și racord de gaze naturale

Decizie nr.556 din 18.06.2019

CSENTERI CSABA - Extindere conductă de distribuție presiune redusă și racord de gaze naturale

Decizie nr.555 din 18.06.2019

SAMPAX  SRL - Extindere rețele gaze naturale de presiune redusă

Decizie nr.551 din 18.06.2019

POPGAM FOOD SRL - Construire pensiune turistică P+M în com. Odoreu

Decizie nr.541 din 11.06.2019

AGRO PARTENER SRL - Construire silozuri de cereale în loc. Petrești

Decizie nr.540 din 11.06.2019

KRIEGDORFER SRL- Înființare plantație pomicolă ecologică și construire unitate de depozitare și procesare fructe

Decizie nr.538 din 11.06.2019

GAZ VEST SA- Extindere conductă și racorduri de gaze naturale de presiune redusă

Decizie nr.537 din 11.06.2019

SPĂL SINGUR SRL- Împrejmuire racord utilități, semnalistică, amenajare incintă și construire spălătorie auto self service

Decizie nr.530 din 10.06.2019

COMUNA ANDRID- Modernizare străzi în com. Andrid

Decizie nr.522 din 5.06.2019

SM CORYAVELLANA FARM SRL - Inființarea unei plantații de alun și a unui solar pentru zmeură în UAT Socond

Decizie nr.514 din 3.06.2019

VEREȘ AGRO PROD COM SRL - Extindere fermă de suine în com. Andrid

Decizie nr.505 din 3.06.2019

ROATIȘ VIOREL, TONTE MARIA și alții- Extindere gaz metan presiune redusă, branșamente și posturi de reglare măsurare la imobile

Decizie nr.502 din 3.06.2019

SAMUS LACT COOPERATIVA AGRICOLĂ -punct de colectare lapte, birouri și spații social sanitare

Decizie nr.494 din 31.05.2019

COMUNA CEHAL- Extindere rețea de alimentare cu apă și branșamente apă în loc. Cehal, Cehăluț, Orban

Decizie nr.489 din 28.05.2019

STOIAN MARIAN TEOFIL - Anexă gospodărească a exploatațiilor agricole

Decizie nr.486 din 27.05.2019

TRANSILVANIA PAV SRL - Construire minifabrică de pavaje și împrejmuire

Decizie nr.484 din 27.05.2019

TROPIC IMPEX SRL- Amenajare pensiune agroturisitcă și zonă de echitație, Viile Satu Mare

Decizie nr.482 din 27.05.2019

AUSTRIA INVEST SRL- Imobil de locuit P+2 cu Penthouse Vila 11