SC Bulls Man SRL

PUZ - Înființare fermă bovine în com. Căuaș, sat Ghenci.

SC Macea Bov SRL

PUZ - Înființare fermă bovine în com. Sanislău, sat Horea.

Knecht Romuald

PUZ - Spații comerciale și depozite P - P+1 în municipiul Carei

Szilagyi Bela

PUZ - Construire locuințe individuale P-P+1 în municipiul Satu Mare, zona str. Petre Ispirescu.

Municipiul Carei

PUD - Construire locuințe sociale în municipiul Carei, jud. Satu Mare

SC Cometex SRL

PUZ - Construire clădire P - Parc comercial Altex, cu parcare 100 locuri, accese rutiere și pietonale, totem semnal 20 m, zone verzi, racorduri și utllități în mun. Satu Mare, str. Corvinilor...

Arteni Nicolae

PUZ - Lotizare în vederea parcelării penru locuințe unifamilale, instituții și servicii în mun. Satu Mare, extravilan, zona DJ 194.

Kereskenyi Noemi Eva PFA

PUZ - Pensiune agroturistică loc. Lazuri, DJ 194C.

SC Design For Life SRL

PUZ - Construire fabrică de scaune și canapele pe str. Aurel Vlaicu, mun. Satu Mare.

Batin Vasile

PUZ - D epozit materiale de construcții în orașul Negrești Oaș

Sarca Gheorghe

PUZ  -   Complex turistic în orașul Negrești Oaș,  zona Luna Șes

Nefrocare RMN SRL

PUZ - Construire centru medical în sistem ambulatoriu P+1

IGLI NORBERT

PUZ -  Dezvoltare zonă de locuințe individuale în intravilan, municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare

Comuna Vetiș

Modernizare străzi în comuna Vetiș

UAT CĂUAȘ

Reactualizare plan urbanistic general pentru U.A.T CĂUAȘ, JUDEȚUL SATU-MARE

Boitor Gheorghe, Prodan Romulus, Goga Sorin

” Extindere conductă gaze naturale în loc. Păulești, str. Brândușei nr. 27E ”, titulari Boitor Gheorghe, Prodan Romulus, Goga Sorin.

Primăria municipiului Satu Mare completări

PUZ - Stabilirea traseului arterei majore de circulaţie între str. Diana şi intersecţia B-dul Unirii colţ cu str. Aurel Vlaicu

Primăria Municipiului Satu Mare

PUZ - Stabilirea traseului arterei majore de circulaţie între str. Diana şi intersecţia B-dul Unirii colţ cu str. Aurel Vlaicu

SC Acta Line Trans SRL

PUZ - Unitate de depozitare - anexe exploatație agricolă Giurtelecu Hododului.

Comuna Călinești Oaș

Plan Urbanistic General al comunei Călinești Oaș.

Municipiul Satu Mare

PUZ - Reabilitare Grădina Romei și Uzina de joacă, amenajare spații de recreere și petrecerea timpului liber.

Comuna Agriș- completări

Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Agriș - P.U.G.- completări

Direcția Silvică Satu Mare, Ocolul Silvic Satu Mare

 Raport de mediu pentru amenajamentul Ocolului silvic Satu Mare

Consiliul Județean Satu Mare

Strategia de dezvoltare a județului Satu Mare până în 2020

Comuna Căuaș

PLAN URBANISTIC GENERAL PENTRU U.A.T. CĂUAȘ, JUDEȚUL SATU MARE .

Ocolul Silvic Tășnad

Amenajamentul Ocolului Silvic Tășnad, UP I Hodod, UP II Tășnad, UP III Foieni,UP IV Chegea, UP V Supur, UP VI Corund, UP VII Racova, UP VIII Alți proprietari, județul Satu Mare.

Comuna Agriș

Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Agriș - P.U.G.           ...

Primăria orașului Livada

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAŞULUI LIVADA, JUDEȚUL SATU MARE

Ocolului Silvic Negrești Oaș, UP I Bixad, UP UII Huta, UP III Negrești Oaș, UP IV Vama, UP V Cămârzana

Amenajamentul Ocolului Silvic Negrești Oaș, UP I Bixad, UP UII Huta, UP III Negrești Oaș, UP IV Vama, UP V Cămârzana.

UAT Mun. Carei

UAT Municipiul Carei -  Reactualizare Plan Urbanistic General

Studiu de evaluare adecvată privind actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Carei

Vizualizare Studiu de evaluare adecvată privind actualizarea  Planului Urbanistic General al orașului Carei

Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al municipiului Carei

Vizualizare Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al municipiului Carei

PRIMARIA ORASULUI LIVADA

PLAN URBANISTIC GENERAL REGULAMENT LOCAL DE URBANISM al orașului LIVADA

OS TĂȘNAD

Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Satu Mare, Ocolul Silvic Tășnad, planul -  Amenajamente silvice pentru UP I, UP II, UP III, UP IV, UP V, UP VI, UP VII, UP VIII

OS TĂȘNAD

Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Satu Mare, Ocolul Silvic Tășnad, Planul -  Amenajamente silvice pentru UP I, UP II, UP III, UP IV, UP V, UP VI, UP VII, UP VIII

Strategia de Dezvoltare a municipiului Carei

Vizualizare STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A MUNICIPIULUI CAREI PENTRU PERIOADA 2014-2020

Planul Urbanistic General - PUG al orașului Ardud din județul Satu Mare

Primăria orașului Ardud, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra disponibilizării Proiectului de plan și a raportului de mediu, conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea...