DORLE FLAVIU GEORGEL

PUZ -  Introducere în intravilan și înființare fermă de vaci în comuna Lazuri

MUNICIPIUL SATU MARE

PUZ – Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate în municipiul Satu Mare, zona Cubic

FODOR IULIANA, FODOR AUREL și FODOR IOAN

PUZ – Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale P, P+M, P+1, în comuna Odoreu, str. Principală

PRIMĂRIA COMUNEI BIXAD

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BIXAD

ASOCIAȚIA EDU WELL

PUD – Grădiniță cu program prelungit, afterschool și locuință de serviciu, în municipiul Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr. 19

Ocolul Silvic Codrii Sătmarului-pentru Primăria comunei Hodod, Primăria Comunei Căuaș - trup Foieni, Primăria comunei Căuaș-trup Herestet....

Primăria Comunei Hodod, Primăria Comunei Căuaș-trup Foieni, Primăria comunei Căuaș-trup Herestet, Primăria Oraș Tășnad, Asociere dintre Composesorat Sărăuad, Biserica Reformată...

Primaria municipiului Carei

PUZ Zona centrală parc Carei – completări

SC Ceral Sara SRL

PUZ  - Construire spații depozitare, procesare și desfacere fermă agricolă, extravilan com. Pir, jud. Satu Mare.  

Ciorba Ioan

PUZ  - Stație de carburanți în loc. Racșa nr. 266A, com. Racșa , jud. Satu Mare.

Ternar Ioan

PUD - Construire bloc de locuințe cu spații comerciale la parter P+4E în municipiul Satu Mare, str. Corvinilor nr. 23

Municipiul Carei

PUZ - Zonă centrală parc, municipiul Carei.

Ocolul Silvic Ardud RA

Amenajamentul Silvic al fondului forestier din U.P.I. Composesoratul Tămășeni situat pe teritoriul jud. Satu Mare, proprietate privată a Composesoratului Tămășeni

Ocolul Silvic Ardud RA

Amenajamentul Silvic al fondului forestier din U.P.I. Composesoratul Tarna Mare situat pe teritoriul jud. Satu Mare, proprietate privată a Composesoratului Tarna Mare;

Ocolul Silvic Ardud RA

Amenajamentul Silvic al fondului forestier din U.P. Comuna Bixad situat pe teritoriul jud. Satu Mare, proprietate publică și privată a Comunei Bixad.

SC Biodantera SRL

Construire unitate depozitare la SC Biodantera SRL

Raț Andrei Marian Vasile Întreprindere Individuală

  PUZ - Amenajarea unei plantații de nuci precum și a unei unități de depozitare și comdiționare în loc. Dorolț, com. Dorolț, jud. Satu Mare.

Primăria orașului Tășnad

Plan Urbanistic Zonal  - Zonă de agrement oraș Tășnad.

Muste Vasile și Muste Viorica

PUZ - Hală activități industriale pe DJ194, nr. cad. 180162, extravilan mun. Satu Mare.

Filip Marius Vasile

PUD - Schimbare de destinație din anexă gospodărească în atelier auto în sat Cămin nr. 91B, com. Cămin, jud. Satu Mare.

Primăria com. Socond

PUZ - Gospodărie de apă în loc. Cuța, com. Socond, jud. Satu Mare.

SC Wad Sped Trans SRL

PUZ - Service și spălătorie auto în loc. Petea fn, com. Dorolț.

Pintea Odeta și Pintea Ionel Aurel

PUZ - Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale, nr. cad. 179397, mun. Satu Mare, zona drum Lazuri.

RNP - ROMSILVA

Amenajamentul Ocolului Silvic Satu  Mare, U.P. I Dorolț, U.P. I Satu Mare, U.P. I Culciu, U.P. I Homoroade, U.P. I Beltiug, U.P. I Păulești-Beltiug, U.P. I Noroieni- Bercu

Muzeul Județean Satu Mare

PUD Reconstituire biserica de lemn la casa memorială dr. Vasile Lucaciu în localitatea Apa

UAT CĂUAȘ

Reactualizare plan urbanistic general pentru U.A.T CĂUAȘ, JUDEȚUL SATU-MARE

Comuna Călinești Oaș

Plan Urbanistic General al comunei Călinești Oaș.

Comuna Agriș- completări

Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Agriș - P.U.G.- completări

Direcția Silvică Satu Mare, Ocolul Silvic Satu Mare

 Raport de mediu pentru amenajamentul Ocolului silvic Satu Mare

Comuna Agriș

Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Agriș - P.U.G.           ...