Comuna Călinești Oaș

Plan Urbanistic General al comunei Călinești Oaș.

Municipiul Satu Mare

PUZ - Reabilitare Grădina Romei și Uzina de joacă, amenajare spații de recreere și petrecerea timpului liber.

Asociația MULTISALVA

PUD – Construire bază de salvări speciale, propus în municipiul Satu Mare, str. Locomotivei.

Țiplea Florin Ioan

PUZ - Atelier de reparații auto în localitatea Petea fn, pe DN 19 A, com. Dorolț .

Asociația Edu Well Net

PUD - Grădiniță cu program prelungit și after-school, Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr. 19 .

Comuna Agriș- completări

Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Agriș - P.U.G.- completări

Direcția Silvică Satu Mare, Ocolul Silvic Satu Mare

 Raport de mediu pentru amenajamentul Ocolului silvic Satu Mare

Consiliul Județean Satu Mare

Strategia de dezvoltare a județului Satu Mare până în 2020

Budău Boloban Cristian Ioan, Budău Boloban Bianca Linda și Barna Dacian Ionel

PUZ - Schimbare destinație teren din instituții și servicii în zonă de locuințe cu funcțiuni complementare și lotizarea terenului .

Primăria orașului Tășnad

Plan Urbanistic Zonal - Extindere gospodărie de apă existentă Tășnad.

Comuna Căuaș

PLAN URBANISTIC GENERAL PENTRU U.A.T. CĂUAȘ, JUDEȚUL SATU MARE .

Ocolul Silvic Tășnad

Amenajamentul Ocolului Silvic Tășnad, UP I Hodod, UP II Tășnad, UP III Foieni,UP IV Chegea, UP V Supur, UP VI Corund, UP VII Racova, UP VIII Alți proprietari, județul Satu Mare.

Comuna Agriș

Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Agriș - P.U.G.           ...

Solyom Tamas Gabor, Țuțuraș Ioana Adriana, Borlan Corina Blandiana și Borlan Radu Ovidiu

RAPORT STUDIU DE IMPACT Planul de Urbanism Zonal - Zonă de agrement și pescuit sportiv în localitatea Lazuri, extravilan, nr. cadastral 101176, 101477, 100998, com. Lazuri, jud. Satu...

COMUNA CĂUAȘ

PUZ - Ferme agrozootehnice în extravilanul comunei Căuaș

Primăria orașului Livada

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAŞULUI LIVADA, JUDEȚUL SATU MARE

SOLYOM TAMAS , TUTURAS IOANA , BORLAN CORINA, BORLAN RADU

ZONA DE AGREMENT ȘI PESCUIT SPORTIV ÎN LOCALITATEA LAZURI - EXTRAVILAN” – com. Lazuri Jud. Satu Mare  

SC RED Project Five SRL

PUZ - Zonă de servicii și activități complementare compatibile loc. Satu Mare, str.Careiului nr.67

Ocolului Silvic Negrești Oaș, UP I Bixad, UP UII Huta, UP III Negrești Oaș, UP IV Vama, UP V Cămârzana

Amenajamentul Ocolului Silvic Negrești Oaș, UP I Bixad, UP UII Huta, UP III Negrești Oaș, UP IV Vama, UP V Cămârzana.

Municipiul Carei

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Carei

UAT Mun. Carei

UAT Municipiul Carei -  Reactualizare Plan Urbanistic General

Studiu de evaluare adecvată privind actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Carei

Vizualizare Studiu de evaluare adecvată privind actualizarea  Planului Urbanistic General al orașului Carei

Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al municipiului Carei

Vizualizare Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al municipiului Carei

PRIMARIA ORASULUI LIVADA

PLAN URBANISTIC GENERAL REGULAMENT LOCAL DE URBANISM al orașului LIVADA

OS TĂȘNAD

Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Satu Mare, Ocolul Silvic Tășnad, planul -  Amenajamente silvice pentru UP I, UP II, UP III, UP IV, UP V, UP VI, UP VII, UP VIII

OS TĂȘNAD

Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Satu Mare, Ocolul Silvic Tășnad, Planul -  Amenajamente silvice pentru UP I, UP II, UP III, UP IV, UP V, UP VI, UP VII, UP VIII

STRATEGIA PENTRU ENERGIE DURABILA A MUNICIPIULUI CAREI 2016-2020

STRATEGIA PENTRU ENERGIE DURABILĂ A MUNICIPIULUI CAREI 2016-2020

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Carei pentru perioada 2014 - 2020

Vizualizare Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Carei pentru perioada 2014 - 2020

Strategia de Dezvoltare a municipiului Carei

Vizualizare STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A MUNICIPIULUI CAREI PENTRU PERIOADA 2014-2020

Planul Urbanistic General - PUG al orașului Ardud din județul Satu Mare

Primăria orașului Ardud, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra disponibilizării Proiectului de plan și a raportului de mediu, conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea...

Plan de management integrat al Ariilor protejate Râul Tur 2014-2023

Plan de management integrat al Ariilor protejate Râul Tur  2014-2023 depus de Societatea Carpatina Ardeleana pentru procedura SEA Proiect decizie etapă de încadrare a Planului de...