Neşte Sanda Zoia Î.I.

”Spaţii de cazare şi agrement în regim agroturistic”, propus a fi amplasat în com. Botiz, Pădurea Noroieni fn, titular Neşte Sanda Zoia Î.I.

Codrea Maria Maruni Î.I.

PUZ - Complex zootehnic Codrea în loc. Drăguşeni, str. Păşunii fn, com. Turulung

Comuna Păuleşti

Plan Urbanistic General al comunei Păuleşti.

SC Edifico Investment SRL

PUZ - Ansamblu rezidenţial locuinţe individuale P-P+1, zona str. Poienilor, municipiul Satu Mare.

Primăria com. Tarna Mare

Plan Urbanistic Zonal - Parcelare zonă de locuit în com. Tarna Mare, jud. Satu Mare.

Perini Lang Holding SRL

PUZ - Construire hală metalică cu funcţiunea de comerţ în municipiul Satu Mare, str. Careiului nr. 170

Orhideea Estate SRL

PUZ - Zonă de locuit - Locuinţe individuale în municipiul Satu Mare, str. Dara fn, pe parcelele 168729, 168732, 177273.

Costea Carmina Adriana şi Costea Mihai

PUZ - Casă de locuit P+2+M în oraşul Tăşnad, str. Crişan nr. 11.

Pasca Dorel Ioan şi Pasca Simona Ramona

PUZ - Locuinţă unifamilială parter şi împrejmuire în loc. Odoreu, str. Florina

Bob Ramona

PUZ - Zonă de locuit în loc. Vetiş.

SC Bricheti Apan SRL-D

PUZ - Construire clădire unitate economică în loc. Apa.

Comuna Acas

Plan urbanistic general al comunei Acâș

Racolţa Ioan şi Racolţa Mariana

PUZ - Lotizare locuințe individuale cu deschidere de stradă, str. Ion Popdan fn, mun. Satu Mare.

Bretan Vasile Viorel, Bretan Izabela Elisabeta, Tincau Florin, Tincau Camelia Elena și Rus Mariana

PUZ - Zonă de locuit  - Lotizare pentru locuințe individuale pe str. Căprioarei, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare.

Kriegsdorfer SRL

PUZ - Înființare plantație ecologică și construire unitate de depozitare și procesare fructe în extravilanul loc. Hodod, com. Hodod, jud. Satu Mare

Comuna Certeze

PUZ - Amenajament pastoral comuna Certeze, jud. Satu Mare .

SC Europroperties SRL

PUZ - Imobil de locuit P+3 cu apartamente și parter comercial în municipiul Satu Mare, str. Păuleștiului nr. 54 .

S.C. BOWLART WILLY S.R.L.-D

PUZ - Construire clădire și amenajări de agrement în vederea creșterii calității vieții în zona Flag - Satu Mare, loc.  Silvaș, com. Săuca, jud. Satu Mare

TATH IONEL

PUZ - Spălătorie auto și recepție P în orașul Negrești Oaș, str. Victoriei nr. 4/E

SC KRIEGDORFER SRL

Inființare plantație pomicolă ecologică și construire unitate de depozitare și procesare fructe

Encode Plus Energy SRL

PUZ- Construire hală producție cu depozitare panouri electrice și sediu firmă, loc. Vetiș

Magic Bio Champignon 2014 SRL

PUZ - Înființare plantație de afine, achiziție utilaje, construire depozit frigorific și șopron pentru utilaje în Ardud, nr. cad. 106561, 106562, 106563.

Borota Daniel Dumitru, Borota Didina, Borota Adrian, Dobie Dorin Trandafir, Dobie Mirela

PUZ - Lotizare teren pentru ansamblu rezidențial în loc. Decebal, extras CF nr. 102042 și extras CF nr. 100173, com. Vetiș.

Pop Aronka

PUZ - Lotizare zonă de locuit-locuințe individuale P-P+1 în loc. Mărtinești, str. Principală, com. Odoreu.

Surd Ionaș Marian și Surd Irinela Melania

PUZ - Zonă de servicii și agrement în comuna Orașu Nou, județul Satu Mare.

SC RCS & RDS SA

SC RCS & RDS SA -PUZ - Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice în comuna Certeze.

ECNP Invest SRL

PUD - Spălătorie auto self-service în municipiul Satu Mare, str. Aurel Vlaicu fn.

DORLE FLAVIU GEORGEL

PUZ -  Introducere în intravilan și înființare fermă de vaci în comuna Lazuri

MUNICIPIUL SATU MARE

PUZ – Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate în municipiul Satu Mare, zona Cubic

FODOR IULIANA, FODOR AUREL și FODOR IOAN

PUZ – Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale P, P+M, P+1, în comuna Odoreu, str. Principală

PRIMĂRIA COMUNEI BIXAD

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BIXAD

ASOCIAȚIA EDU WELL

PUD – Grădiniță cu program prelungit, afterschool și locuință de serviciu, în municipiul Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr. 19

Ocolul Silvic Codrii Sătmarului-pentru Primăria comunei Hodod, Primăria Comunei Căuaș - trup Foieni, Primăria comunei Căuaș-trup Herestet....

Primăria Comunei Hodod, Primăria Comunei Căuaș-trup Foieni, Primăria comunei Căuaș-trup Herestet, Primăria Oraș Tășnad, Asociere dintre Composesorat Sărăuad, Biserica Reformată...

Primaria municipiului Carei

PUZ Zona centrală parc Carei – completări

SC Ceral Sara SRL

PUZ  - Construire spații depozitare, procesare și desfacere fermă agricolă, extravilan com. Pir, jud. Satu Mare.  

Ciorba Ioan

PUZ  - Stație de carburanți în loc. Racșa nr. 266A, com. Racșa , jud. Satu Mare.

Ternar Ioan

PUD - Construire bloc de locuințe cu spații comerciale la parter P+4E în municipiul Satu Mare, str. Corvinilor nr. 23

Municipiul Carei

PUZ - Zonă centrală parc, municipiul Carei.

Ocolul Silvic Ardud RA

Amenajamentul Silvic al fondului forestier din U.P.I. Composesoratul Tămășeni situat pe teritoriul jud. Satu Mare, proprietate privată a Composesoratului Tămășeni

Ocolul Silvic Ardud RA

Amenajamentul Silvic al fondului forestier din U.P.I. Composesoratul Tarna Mare situat pe teritoriul jud. Satu Mare, proprietate privată a Composesoratului Tarna Mare;

Ocolul Silvic Ardud RA

Amenajamentul Silvic al fondului forestier din U.P. Comuna Bixad situat pe teritoriul jud. Satu Mare, proprietate publică și privată a Comunei Bixad.

SC Biodantera SRL

Construire unitate depozitare la SC Biodantera SRL

Raț Andrei Marian Vasile Întreprindere Individuală

  PUZ - Amenajarea unei plantații de nuci precum și a unei unități de depozitare și comdiționare în loc. Dorolț, com. Dorolț, jud. Satu Mare.

Primăria orașului Tășnad

Plan Urbanistic Zonal  - Zonă de agrement oraș Tășnad.

Muste Vasile și Muste Viorica

PUZ - Hală activități industriale pe DJ194, nr. cad. 180162, extravilan mun. Satu Mare.

Filip Marius Vasile

PUD - Schimbare de destinație din anexă gospodărească în atelier auto în sat Cămin nr. 91B, com. Cămin, jud. Satu Mare.

Primăria com. Socond

PUZ - Gospodărie de apă în loc. Cuța, com. Socond, jud. Satu Mare.

SC Wad Sped Trans SRL

PUZ - Service și spălătorie auto în loc. Petea fn, com. Dorolț.

Pintea Odeta și Pintea Ionel Aurel

PUZ - Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale, nr. cad. 179397, mun. Satu Mare, zona drum Lazuri.

RNP - ROMSILVA

Amenajamentul Ocolului Silvic Satu  Mare, U.P. I Dorolț, U.P. I Satu Mare, U.P. I Culciu, U.P. I Homoroade, U.P. I Beltiug, U.P. I Păulești-Beltiug, U.P. I Noroieni- Bercu

Muzeul Județean Satu Mare

PUD Reconstituire biserica de lemn la casa memorială dr. Vasile Lucaciu în localitatea Apa

UAT CĂUAȘ

Reactualizare plan urbanistic general pentru U.A.T CĂUAȘ, JUDEȚUL SATU-MARE

Comuna Călinești Oaș

Plan Urbanistic General al comunei Călinești Oaș.

Comuna Agriș- completări

Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Agriș - P.U.G.- completări

Direcția Silvică Satu Mare, Ocolul Silvic Satu Mare

 Raport de mediu pentru amenajamentul Ocolului silvic Satu Mare

Comuna Agriș

Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Agriș - P.U.G.           ...