Draft decizii revizuire etapă de încadrare

 „Pensiune agroturistică S+D+P+1E”, propus a fi amplasat în com. Batarci, sat Tămăşeni, str. Principală nr. 85 , titular Poszet Francisc PFA.

Draft acord de mediu

“Realizarea de investiţii în acvacultură în vederea modernizării fermei piscicole proprietate a SC Piscicola SA etapa II-a”, propus a fi amplasat în sat Adrian fn, oraş Livada, jud. Satu Mare ...

Draft decizii etapă de încadrare

“ Extindere reţea de apă şi branşamente apă ”, propus a fi amplasat în județul Satu Mare, municipiul Satu Mare, str. Careiului, nr.224/A , jud. Satu Mare, titular...