Draft decizie acord de mediu 2018

„ Recalibrare albie minoră a râului Someș - perimetrul Culciu Mic ” , propus a fi amplasat în loc. Culciu Mic, albia minoră a râului Someș, mal stâng, CSA 27-28, com. Culciu, jud. Satu...

Draft acord de mediu

“ Exploatarea andezitului în perimetrul de exploatare (Carierea de piatră) Vama, com. Vama, jud. Satu Mare ” , titular Glionval Logistic SRL. “ Înființare fermă de creștere...

Draft decizii etapă de încadrare

” Extindere conductă gaze naturale în mun. Satu Mare, str. Viorel Sălăjan fn ”, titular Erseki Nicolae. ” Înființarea unei plantații pomicole în UAT Tășnad ”, titular...