Draft decizii etapă de încadrare aviz de mediu 2018

PUD - Fabrică pentru prelucrarea plantelor oleaginoase în com. Moftin, titular SC Hemptek SRL PUZ - Atelier de reparații auto în loc. Petea, com. Dorolț, titular Țiplea Florin...

Draft decizii etapa de încadare

PUD - Construire locuințe sociale în municipiul Carei, zona între str. Zaharia Bârsan și str. Dr. Marinescu, titular Municipiul Carei PUZ - Depozit materiale de construcții...