Draft decizii etapă de încadrare aviz de mediu 2018

PUZ - Atelier de reparații auto în loc. Petea, com. Dorolț, titular Țiplea Florin Ioan PUZ- Gospodărie de apă nouă în UAT Tiream, titular Comuna Tiream PUD - Grădiniță cu...

Draft decizii etapa de încadare

PUG– Reactualizare plan urbanistic general, COMUNA AGRIȘ, Jud. Satu Mare PUZ -  Schimbare destinație teren din instituții și servicii în zonă de locuințe și funcțiuni...