Draft decizii etapa de încadare

„PUZ - Construire biserică ortodoxă”, Loc. Trip, f.n., CF Nr. 101091, CF Nr. 101091, Com. Bixad, Jud. Satu Mare PUZ  - Zonă de locuit - locuințe individuale în extravilanul...