Eticheta ecologică

Ecoetichetarea  este  o  activitate  care  are  ca  scop  stabilirea  unui  sistem voluntar  de  acordare  a  etichetei  ecologice  pentru  produse  cu  impact  minim asupra  sănătăţi   umane  şi  a  mediului,  pe  parcursul  întregului  ciclu  de  viaţă  al produsului.

Eticheta ecologică este un simbol grafic, şi /sau un text descriptiv aplicat pe produs sau ambalaj, într-o broşură sau alt document informativ care însoţeşte produsul  şi  care  oferă  informaţiile  necesare  cu  privire  la  criteriile  ecologice  ale produselor oferite pe piaţă.

Scopul introducerii  etichetei ecologice este de a promova produsele care au  un  impact  redus  asupra  mediului,  etichetarea  ecologica  fiind  o  acţiune voluntară.

Apărută  în  1992,  eticheta  ecologică  a  Uniunii   Europene  reprezintă  o schemă  de  certificare  menită  să  ajute  consumatorii   europeni  să  identifice produsele şi serviciile care nu afectează mediul înconjurător în nici un moment al existenţei lor.

Schema este deschisă tuturor produselor / serviciilor cu excepţia:

  • substanţelor sau preparatelor clasificate ca find foarte toxice, toxice, dăunătoare  mediului,  cancerigene,  toxice  pentru  reproducere  sau mutagene, precum şi bunurilor fabricate prin procedee dăunătoare pentru om sau pentru mediu şi care pot dăuna consumatorului în condiţii  normale de utilizare;
  • produselor alimentare, băuturilor, produselor farmaceutice;
  • aparaturii medicale destinate utilizării în scopuri profesionale sau care este prescrisă ori utilizată de către personal medical calificat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

În  România,  pentru  implementarea  schemei  de  etichetare  ecologică,  a fost  înfiinţată  Comisia  Naţională  pentru  Acordarea  Etichetei  Ecologice,  organ consultativ cu rol în luarea deciziilor privind acordarea etichetei ecologice.

Pentru  obţinerea  etichetei  ecologice  agenţii   economici  (fabricanţi, importatori, prestatori de servicii, comercianţi) trebuie, în primul rând, să solicite această  etichetă  ecologică  de  la  Ministerul  Mediului  şi  Pădurilor.

Solicitarea împreună cu o serie de buletine de analiză sau de încercare eliberate de institutele de  specialitate care realizează evaluarea performanţelor produsului (sau  declaraţii  de  conformitate  cu  cerinţele  legislaţiei  specifice  –  după  caz) alcătuiesc un  dosar  care  este  analizat  de  Secretariatul  Tehnic al  Comisiei Naţionale  de  Acordare  a  Etichetei  Ecologice.  Referatul  de  evaluare  şi  dosarul sunt  apoi  prezentate  Comisiei  care  se  întruneşte  de  regulă  trimestrial  şi  care decide dacă produsului i se acordă eticheta ecologică.

În  conformitate  cu    Regulamentul  Nr.  1980/2000  al  Parlamentului şi Consiliului European din 17 iulie 2000 privind stabilirea unei scheme de acordare a  etichetei  ecologice  comunitare, transpus în legislaţia românească prin  HG nr.236/2007privind  stabilirea  procedurii  de  acordare  a  etichetei  ecologice,criteriile de acordare a etichetei ecologice au fost stabilite, prin transpunerea Deciziilor Comisiei Comunităţi  Europene, pe categori  de produse, prin Hotărâri de Guvern - vizualizare HG-uri.