Import export PIC

Anunț în atenția operatorilor economici !

Domeniul nu mai este de competența Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în baza HG nr.770/2016 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc; va rugăm să vă adresați Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, tel. 021.408.95.82.