Laborator deșeuri

Laboratorul APM Satu Mare efectuează determinări ale calității apelor reziduale pentru terți, și tarifate conform Ordinului 890/2009  : Lista incercărilor în regim de prestări...