Laborator zgomot

Zgomotul ambiental  este zgomotul nedorit, dăunător, creat de activităţile umane, cum ar fi zgomotul emis de traficul rutier, feroviar, aerian, precum şi  de industrie. Valorile...