Localizare administrativă NATURA 2000

Comunele pe a căror rază administrativă se găsesc siturile Natura 2000   ROSCI0020 Câmpia Careiului ROSCI0021 Câmpia Ierului ROSPA0016 Câmpia Nirului- Valea Ierului ...

Arii naturale protejate

ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR DIN JUDEȚUL SATU MARE Nr.Crt.   Denumirea sitului   Cod Natura 2000 ...

Natura 2000 - SCI

Situl de importanţă comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului               Situl „ Câmpia Careiului " (SCI) (judeţele Satu Mare...