Back

Anunț-În atenția operatorilor economici care pun pe piață pahare și recipiente pentru alimente, din plastic de unică utilizare

Anunț

 Operatorii economici pentru care se aplică prevederile articolului 4 din Ordonanța nr.6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului sunt rugați să transmită electronic (format word si PDF cu semnătură) Raportul cuprinzând măsurile adoptate pentru reducerea cu 5% pentru anul 2023, 10% pentru anul 2024, 15% pentru anul 2025 şi 20% pentru anul 2026, raportat la anul 2022, a cantităților de produse listate în partea A din Anexa actului normativ menționat, în atenția  Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Deșeuri și Situri Contaminate, Compartimentul Deșeuri, la adresa: registratura@mmediu.ro.

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere că același raport se va transmite și Ministerului Economiei, în atenția Direcției Politici Industriale și Competitivitate, la adresa: politici_industriale@economie.gov.ro .

Pe site-urile web ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) și Ministerului Economiei (ME) a fost postat documentul întocmit conform prevederilor articolului 4 din Ordonanta 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, la adresele:

MMAP:

http://www.mmediu.ro/articol/ordonanta-6-2021-privind-reducerea-impactului-anumitor-produse-din-plastic-asupra-mediului-directiva-904-2019-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-privind-reducerea-impactului-anumitor-produse-din-plastic-asupra-mediului/3122

 

ME:

https://economie.gov.ro/wp-content/uploads/2023/02/Analiza-si-evaluarea-impactului-asupra-mediului-si-economiei-Reducerea-consumului-produselor-listate-in-partea-A-din-Anexa-la-Ordonanta-nr.6-din-2021.pdf

 

https://economie.gov.ro/structura-organizatorica/politici-industriale-si-competitivitate/