Back

Anunțuri dezbatere publică autorizație integrată de mediu 2017

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare, în baza Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anunță publicul interesat asupra organizării ședinței de dezbatere publică a solicitării de emitere a Autorizației Integrate de Mediu pentru:

Instalația: Ferma de suine Moftin

Amplasament instalație: loc. Moftinu Mic, str. Gării nr. 1, com. Moftin, jud. Satu Mare

Operator instalație: ABOMIX SA cu sediul social în municipiul Satu Mare, str. Depozitelor nr. 31, județul Satu Mare.

Categoria de activitate industrială conform Anexei nr.1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: punctul 6.6 lit. b)-creșterea intensiva a porcilor cu capacități de peste 200 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg) și punctul 6.6 lit. c)-creșterea intensivă a porcilor cu capacități de peste 750 de locuri pentru scroafe.

Activitatea desfășurată conform cod CAEN (Rev. 2): 0146-creșterea porcinelor

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei comunei Moftin, județul Satu Mare, în data de 26.09.2017, cu începere de la ora 16.00.

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită Autorizația Integrată de Mediu, Formularul de solicitare a Autorizației Integrate de Mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

 Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de obținere a Autorizaţiei Integrate de Mediu la sediul Agenției pentru Protecția  Mediului Satu Mare, fax 0261-733500, tel.0261736003, e-mail office@apmsm.anpm.ro în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele  8-14, până la data de 26.09.2017.

Data anunțului:

12.09.2017

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare, în baza Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anunță publicul interesat asupra organizării ședinței de dezbatere publică a solicitării de emitere a Autorizației Integrate de Mediu pentru:

Instalația de turnare a metalelor neferoase ușoare

Amplasament instalație: municipiul Satu Mare, str. Spicului nr. 34, județul Satu Mare

Operator instalație: SOMIPRESS ROMÂNIA SRL cu sediul social în municipiul Satu Mare, str. Spicului nr. 34, județul Satu Mare.

Categoria de activitate industrială conform Anexei nr.1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: punctul 2.5. Prelucrarea metalelor neferoase b) topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, şi exploatarea de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 to/zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 to/zi pentru toate celelalte metale.

Activitatea desfășurată conform cod CAEN (Rev. 2):

• cod CAEN 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor;

• cod CAEN 2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare;

• cod CAEN 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor;

• cod CAEN 2562 Operaţiuni de mecanică generală;

• cod CAEN 3311 Repararea articolelor fabricate din metal.

 

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1 în data de 20.09.2017, cu începere de la ora 16.00.

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită Autorizația Integrată de Mediu, Formularul de solicitare a Autorizației Integrate de Mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

 Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de obținere a Autorizaţiei Integrate de Mediu la sediul Agenției pentru Protecția  Mediului Satu Mare, fax 0261-733500, tel.0261736003, e-mail office@apmsm.anpm.ro în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele  8-14, până la data de 20.09.2017.

Data anunțului:

16.08.2017

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare, în baza Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anunță publicul interesat asupra organizării ședinței de dezbatere publică a solicitării de emitere a Autorizației Integrate de Mediu pentru Instalația:

Ferma de puicuțe de înlocuire Botiz

Amplasament instalație: localitatea Botiz, str. Oșvareu fn, județul Satu Mare

Operator instalație: PRO AVIS SRL cu sediul social în municipiul Satu Mare, str. I. Chendi nr. 76, județul Satu Mare.

Categoria de activitate industrială conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale: punctul 6.6. litera a) - Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor având o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru păsări.

Activitatea desfășurată conform Cod CAEN (Rev.2): 0147 - Creșterea păsărilor.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Botiz, județul Satu Mare, în data de 30.01.2017, cu începere de la ora 16.30.

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită Autorizația Integrată de Mediu, Formularul de solicitare a Autorizației Integrate de Mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

 Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de obținere a Autorizaţiei Integrate de Mediu la sediul Agenției pentru Protecția  Mediului Satu Mare, fax 0261-733500, tel.0261736003, e-mail office@apmsm.anpm.ro în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri intre orele   8-14, până la data dezbaterii publice și în cadrul dezbaterii publice.

Data anunțului:

09.01.2017