Back

Anunțuri dezbatere publică autorizație integrată de mediu 2017

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare, în baza Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anunță publicul interesat asupra organizării ședinței de dezbatere publică a solicitării de emitere a Autorizației Integrate de Mediu pentru Instalația:

Ferma de puicuțe de înlocuire Botiz

Amplasament instalație: localitatea Botiz, str. Oșvareu fn, județul Satu Mare

Operator instalație: PRO AVIS SRL cu sediul social în municipiul Satu Mare, str. I. Chendi nr. 76, județul Satu Mare.

Categoria de activitate industrială conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale: punctul 6.6. litera a) - Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor având o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru păsări.

Activitatea desfășurată conform Cod CAEN (Rev.2): 0147 - Creșterea păsărilor.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Botiz, județul Satu Mare, în data de 30.01.2017, cu începere de la ora 16.30.

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită Autorizația Integrată de Mediu, Formularul de solicitare a Autorizației Integrate de Mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

 Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de obținere a Autorizaţiei Integrate de Mediu la sediul Agenției pentru Protecția  Mediului Satu Mare, fax 0261-733500, tel.0261736003, e-mail office@apmsm.anpm.ro în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri intre orele   8-14, până la data dezbaterii publice și în cadrul dezbaterii publice.

Data anunțului:

09.01.2017