Back

Anunţuri Dezbatere Publică Proiect

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectele cumulate:

"Deschidere exploatare carieră perlit" şi "Defrişare 20 ari de tufăriş în Medieş Vii pentru scoaterea din circuitul silvic în vederea refolosirii în alte scopuri",  propus a fi amplasat în localitatea Medieş Vii, jud. Satu Mare, titular  SC Agroprodexport SRL.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/ B, şi la sediul titularului din  comuna  Medieşu Aurit, localitatea Iojib, str. Zorilor nr. 103, în zilele luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la   sediul Primăriei comunei Medieşu Aurit, str. Principală nr. 157, în data de 07.08.2014, începând cu orele 16.

 Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/ B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, până la data de 07.08.2014.

Data afişării anunţului:

17.07.2014

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul                   

 " EXTINDERE FERMA DE SUINE IN COMUNA ANDRID CF 100178, JUDETUL SATU MARE " propus a fi amplasat în localitatea Andrid, comuna Andrid,  judetul Satu Mare, titular VERES AGRO PROD COM SRL

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul autoritătii competente pentru protectia mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B si la sediul VERES AGRO PROD COM SRL, Pişcolt, str.Victoriei nr.853, judeţul Satu Mare în zilele de luni-vineri, între orele 8-14.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet:http://apmsm.anpm.ro.

DEZBATEREA PUBLICĂ A RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI VA AVEA LOC LA SEDIUL PRIMĂRIEI DIN ANDRID, STR.PRINCIPALĂ NR.508, ÎN DATA DE 26.05.2014, ÎNCEPÂND CU ORELE 16.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, până la data de 26.05.2014

Data afişării anunţului pe site

17.04.2014

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului  pentru proiectul:

"Cariera de andezit Cămârzana" propus a fi amplasat în localitatea Cămârzana, judeţul Satu Mare, titular Primăria Cămârzana.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, şi la sediul titularului din Cămârzana, str. Principală nr. 338, în zilele de luni - joi între orele 8 -16.30 şi vineri între orele 8-14. Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei comunei Cămârzana, str. Principală nr. 338, în data de 11.03.2014, începând cu orele 16.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/ B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14, până la data de 11.03.2014.

Data afişării anunţului:

05.02.2014

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului  pentru proiectul:

"Exploatarea andezitului în perimetrul de exploatare (Cariera de piatră) Vama" propus a fi amplasat în localitatea Vama, jud. Satu Mare, titular SC Glionval Logistic SRL.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, şi la sediul titularului din jud. Bistriţa, com. Chiuza nr. 255, în zilele de luni - joi între orele 8 -16.30 şi vineri între orele 8-14. Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Vama, str. Tineretului nr. 801, în data de 10.10.2013, începând cu orele 16.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/ B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14, până la data de 10.10.2013.

 

Data afişării anunţului:

19.09.2013

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului , care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul:

"Înfiinţare fabrică peleţi", propus a fi amplasat în localitatea Urziceni Pădure nr. 27, comuna Urziceni, judeţul Satu Mare, titular SC Efficient Renewable Energy SRL.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/ B, şi la sediul titularului din localitatea Urziceni Pădure nr. 27, com. Urziceni,  jud. Satu Mare, în zilele luni-joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei comunei Urziceni în data de 09.01.2013, începând cu orele 16.00.

 Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/ B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14, până la data de 09.01.2013.

Data afişării anunţului:

13.12.2012

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului  pentru proiectul:

"Schwaben Business Park and Consultancy Center", propus a fi amplasat în localitatea Petreşti, comuna Petreşti, judeţul Satu Mare, amplasament identificat prin plan de situaţie scara 1:2000, extras de carte funciară nr. 188 Petreşti, nr. cad. 54/1, 54/2, 55/1, 55/3,  titular Comuna Petreşti.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/ B, şi la sediul Primăriei Petreşti, str. Pişcoltului nr. 1, în zilele de luni - vineri între orele 8 -16. Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Petreşti, str. Pişcoltului nr. 1, în data de 2.10.2012, începând cu orele 16.00.

 Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/ B, până la data de 2.10.2012.

 

Data afişării anunţului:

11.09.2012