Back

Anunțuri inițiere și elaborare prima versiune plan/program 2018

Primăria comunei Acâş, în calitate de titular,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru: Plan Urbanistic General al comunei Acâş.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Acâş, str. Principală nr. 129 în zilele de luni-vineri între orele 9-14 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14 din data de 17.12.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 05.01.2019 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

28.12.2018

 

Racolţa Ioan şi Racolţa Mariana, în calitate de titulari,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Lotizare locuințe individuale cu deschidere de stradă, str. Ion Popdan fn, mun. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul proiectantului din Satu Mare, str. Rân în zilele de luni-vineri între orele 8-16 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14 din data de 23.11.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de    13.12.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

29.11.2018

 

Bretan Vasile Viorel, Bretan Izabela Elisabeta, Tincau Florin, Tincau Camelia Elena și Rus Mariana, în calitate de titular,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Zonă de locuit  - Lotizare pentru locuințe individuale pe str. Căprioarei, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul proiectantului din Satu Mare, str. Corneliu Coposu nr. 2/58B în zilele de luni-vineri între orele 8-16 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14 din data de 08.11.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de   27.11.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

13.11.2018

 

Kriegsdorfer SRL, în calitate de titular,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Înființare plantație ecologică și construire unitate de depozitare și procesare fructe în extravilanul loc. Hodod, com. Hodod, jud. Satu Mare

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din loc. Lelei nr. 50, com. Hodod în zilele de luni-vineri între orele 8-16 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14 din data de 08.11.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de     27.11.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

12.11.2018

 

Comuna Certeze, în calitate de titular,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Amenajament pastoral comuna Certeze, jud. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Certeze, str. Principală nr. 884 în zilele de luni-vineri între orele 8-16 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14 din data de 07.11.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de    28.11.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

07.11.2018

 

SC Europroperties SRL, în calitate de titular,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Imobil de locuit P+3 cu apartamente și parter comercial în municipiul Satu Mare, str. Păuleștiului nr. 54.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Satu Mare, drum Lazuri nr. 5 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14 din data de 27.10.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 16.11.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

05.11.2018

 

Tath Ionel, în calitate de titular,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Spălătorie auto și recepție P în orașul Negrești Oaș, str. Victoriei nr. 4/E.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din loc. Tur nr. 448, în zilele de luni-vineri între orele 8-16 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14 din data de 24.10.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 13.11.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

30.10.2018

 

SC Bowlart Willy SRL-D, în calitate de titular,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Construire clădire și amenajări de agrement în vederea creșterii calității vieții în zona Flag - Satu Mare, loc.  Silvaș, com. Săuca, jud. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Tășnad, str. N. Iorga bl. 7, ap. 5, în zilele de luni-vineri între orele 8-16 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14 din data de 30.10.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 3-19.11.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

30.10.2018

 

SC Kriegsdorfer SRL, în calitate de titular,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Înființare plantație pomicolă ecologică și construire unitate de depozitare si procesare fructe în loc. Hodod, com. Hodod, jud. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din loc. Lelei nr. 50, com. Hodod, în zilele de luni-vineri între orele 8-16.30 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14 din data de 16.10.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 31.10.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

16.10.2018

 

SC Encode Plus Energy SRL, în calitate de titular,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Construire hală de producție cu depozitare tablouri electrice și sediu firmă în loc. Vetiș nr. 38, com. Vetiș, jud. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din mun. Satu Mare, str. Dariu Pop nr. T39, ap. 46, în zilele de luni-vineri între orele 9-16 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14 din data de 11.10.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 3-30.10.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

16.10.2018

 

Magic Bio Champignon 2014 SRL, în calitate de titular,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Înființare plantație de afine, achiziție utilaje, construire depozit frigorific și șopron pentru utilaje în Ardud, nr. cad. 106561, 106562, 106563.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Certeze, str. Moișeni nr. 413, în zilele de luni-vineri între orele 09.00-16.00 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 din data de 05.10.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 25.10.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

10.10.2018

 

Borota Daniel Dumitru, Borota Didina, Borota Adrian, Dobie Dorin Trandafir, Dobie Mirela, în calitate de titulari,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Lotizare teren pentru ansamblu rezidențial în loc. Decebal, extras CF nr. 102042 și extras CF nr. 100173, com. Vetiș.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Satu Mare, Aleea Universului nr.18B, în zilele de luni-vineri între orele 09.00-14.00 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 din data de 01.10.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 21.10.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

08.10.2018

 

Pop Aronka, în calitate de titular,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Lotizare zonă de locuit-locuințe individuale P-P+1 în loc. Mărtinești, str. Principală, com. Odoreu.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Satu Mare, str. Inăului nr. 70, în zilele de luni-joi între orele 10.00-14.00 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 din data de 25.09.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 17.10.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

03.10.2018

 

Surd Ionaș Marian și Surd Irinela Melania, în calitate de titulari,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Zonă de servicii și agrement în comuna Orașu Nou, județul Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 din data de 27.09.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 16.10.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

02.10.2018

 

SC RCS & RDS SA, în calitate de titular,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice în comuna Certeze.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 din data de 18.09.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 13.10.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

01.10.2018

 

ECNP Invest SRL, în calitate de titular,  anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUD - Spălătorie auto self-service în municipiul Satu Mare, str. Aurel Vlaicu fn.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din municipiul Satu Mare, str. Corvinilor nr. 11/3, în zilele de luni-joi între orele 10-14 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 din data de 20.09.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 10.10.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

25.09.2018

 

DORLE FLAVIU GEORGEL în calitate de titular anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare conform HG 1076/2004, în vederea obtinerii avizului de mediu pentru

PUZ – ”Introducere în intravilan și înființare fermă de vaci” propus a fi realizat în comuna Lazuri, nr. cadastral 103523.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului: în comuna Lazuri nr. 346, în zilele de luni-vineri între orele 8-14 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 din data de 04.09.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 16.09.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

06.09.2018

 

MUNICIPIUL SATU MARE în calitate de titular anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare conform HG 1076/2004, în vederea obtinerii avizului de mediu pentru

PUZ – ”Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate” propus a fi realizat în municipiul Satu Mare, zona Cubic.

Prima Versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului: Primăria Municipiului Satu Mare, Pța 25 Octombrie nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 8.30 – 12.30 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 din data de 04.09.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 16.09.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

04.09.2018

 

FODOR IULIANA, FODOR AUREL și FODOR IOAN, în calitate de titulari anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare conform HG 1076/2004, în vederea obtinerii avizului de mediu pentru

PUZ – ”Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale P, P+M, P+1propus a fi realizat în comuna Odoreu, str. Principală, DN 109F, nr. cad. 100106 și 103572..

Prima Versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului: municipiul Satu Mare, str. Ceahlăului nr. 3 ap. 12, în zilele de luni-vineri între orele 8-15 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 din data de 04.09.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 16.09.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

04.09.2018

 

PRIMĂRIA COMUNEI BIXAD în calitate de titular anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare conform HG 1076/2004, în vederea obtinerii avizului de mediu pentru

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BIXAD.

Prima Versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului: Primăria Bixad, comuna Bixad, str. Principală nr. 252, în zilele de luni-vineri intre orele 08.00-16.00 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 din data de 31.08.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 13.09.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

31.08.2018

 

ASOCIAȚIA EDU WELL, cu sediul în municipiul Satu Mare, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare conform HG 1076/2004, în vederea obtinerii avizului de mediu pentru

PUD – Grădiniță cu program prelungit, afterschool și locuință de serviciu, în municipiul Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr. 19.

Prima Versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului: Asociația Edu Well, str. Aurel Vlaicu nr. 151 în zilele de luni-vineri intre orele 09.00-15.00 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 din data de 30.08.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 12.09.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

30.08.2018

 

Ocolul Silvic Codrii Sătmarului-pentru Primăria comunei Hodod, Primăria

Comunei Căuaș - trup Foieni, Primăria comunei Căuaș-trup Herestet,

Primăria Oraș Tășnad, Asociere dintre Composesorat Sărăuad, Biserica Reformată

Tășnad, Parohia Ortodoxă Unimăt, Parohia Reformată Mihăieni, SC

Nordoptim Trade SRL și persoanel fizice Asociere dintre APP Tășnad, APP

Orbau-Valea Ratului Asociere dintre Composesoratul Urbarial Nadișu

Hododului, Composesoratul Fundu Iertasului - Corund și persoanele fizice

Tomle Ionuț și Fekete Iolanda în calitate de titular anunță publicul interesat

asupra declanșării etapei de încadrare conform HG 1076/2004, în vederea

obtinerii avizului de mediu pentru Primăria Comunei Hodod, Primăria Comunei

Căuaș-trup Foieni, Primăria comunei Căuaș-trup Herestet, Primăria

Oraș Tășnad, Asociere dintre Composesorat Sărăuad, Biserica Reformată Tășnad,

Parohia Ortodoxă Unimăt, Parohia Reformată Mihăieni, SC Nordoptim

Trade SRL și persoanei fizice Asociere dintre APP Tășnad, APP Orbău-

Valea Ratului Asociere dintre Composesoratul Urbarial Nadișu Hododului,

Composesoratul Fundu Iertasului-Corund și persoanele fizice Tomle Ionuț

și Fekete Iolanda.

Prima Versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului Ocolul Silvic Codrii Sătmarului în zilele de luni-vineri intre orele 09.00-15.00 și la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 din data de 22.08.2018. Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și sugestii până la data de 07.09.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261.733.500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

28.08.2018

 

SC Ceral Sara SRL, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

PUZ  - Construire spații depozitare, procesare și desfacere fermă agricolă, extravilan com. Pir, jud. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul proiectantului SC Smart Arhinova Studio SRL din Satu Mare, str. Simion Bărnuțiu nr. 14, www. kstl.ro, luni-vineri între orele 10-16  şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 06.08.2018. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 22.08.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

08.08.2018

 

Ciorba Ioan, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

PUZ  - Stație de carburanți în loc. Racșa nr. 266A, com. Racșa, jud. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul proiectantului SC Smart Arhinova Studio SRL din Satu Mare, str. Simion Bărnuțiu nr. 14, www. kstl.ro, luni-vineri între orele 10-16  şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 06.08.2018.   

 Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de  22.08.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

08.08.2018

 

Ternar Ioan, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

PUD - Construire bloc de locuințe cu spații comerciale la parter P+4E în municipiul Satu Mare, str. Corvinilor nr. 23.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 23.07.2018.        

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de           15.08.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

31.07.2018

 

SC Biodantera SRL, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Construire unitate depozitare cereale în com. Beltiug, sat Rătești, nr. CF101459, 101462, nr. cad. 101459, 101462, jud. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din municipiul Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 49/A, în zilele de luni-joi între orele 9-13 şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 17.07.2018.        

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de      11.08.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

26.07.2018

 

Municipiul Carei, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Zonă centrală parc, municipiul Carei.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din municipiull Carei, str.  1 Decembrie 1918 nr. 40, în zilele de luni-joi între orele 10-14 şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 20.07.2018.        

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de        09.08.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

25.07.2018

 

Ocolul Silvic Ardud RA, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizelor de mediu pentru:

Amenajamentul Silvic al fondului forestier din U.P.I. Composesoratul Tămășeni situat pe teritoriul jud. Satu Mare, proprietate privată a Composesoratului Tămășeni;

Amenajamentul Silvic al fondului forestier din U.P.I. Composesoratul Tarna Mare situat pe teritoriul jud. Satu Mare, proprietate privată a Composesoratului Tarna Mare;

Amenajamentul Silvic al fondului forestier din U.P. Comuna Bixad situat pe teritoriul jud. Satu Mare, proprietate publică și privată a Comunei Bixad.

Prima versiune a planurilor poate fi consultată la sediul titularului din loc. Ardud, str. Nouă nr. 1, în zilele de luni - joi între orele 9-15 şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 17.07.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 06.08.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

23.07.2018

 

Raț Andrei Marian Vasile Întreprindere Individuală, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Amenajarea unei plantații de nuci precum și a unei unități de depozitare și comdiționare în loc. Dorolț, com. Dorolț, jud. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 20.07.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 08.08.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

23.07.2018

 

Primăria orașului Tășnad, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

Plan Urbanistic Zonal  - Zonă de agrement oraș Tășnad.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din orașul Tășnad, str. Lăcrămioarelor nr. 35, în zilele de luni-joi între orele 8-16, vineri între orele 8-13 şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 23.07.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 08.08.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

20.07.2018

 

Muste Vasile și Muste Viorica, în calitate de titulari, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Hală activități industriale pe DJ194, nr. cad. 180162, extravilan mun. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularilor din mun. Satu Mare, str. Dara nr. 106 şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 03.07.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 24.07.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

17.07.2018

 

Filip Marius Vasile, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

PUD - Schimbare de destinație din anexă gospodărească în atelier auto în sat Cămin nr. 91B, com. Cămin, jud. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul proiectantului SC Kasstel Studio SRL din Satu Mare, str. Simoin Bărnuțiu nr. 14, www.kstl.ro, şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 03.07.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 19.07.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

05.07.2018

 

Primăria com. Socond, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Gospodărie de apă în loc. Cuța, com. Socond, jud. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul proiectantului SC Kasstel Studio SRL din Satu Mare, str. Simoin Bărnuțiu nr. 14, www.kstl.ro, şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 29.06.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 16.07.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

03.07.2018

 

SC Wad Sped Trans SRL, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Service și spălătorie auto în loc. Petea fn, com. Dorolț.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din municipiul Satu Mare, str. Ceahlăului nr. 3, în zilele de luni-vineri între orele 9-16 şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 22.06.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 11.07.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

29.06.2018

 

Pintea Odeta și Pintea Ionel Aurel, în calitate de titulari, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale, nr. cad. 179397, mun. Satu Mare, zona drum Lazuri.

Prima versiune a planului poate fi consultată la punctul de lucru al proiectantului din Satu Mare, str. Corneliu Coposu nr. 2/58B, în zilele de luni-vineri între orele 8-16 şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 25.06.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 14.07.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

25.06.2018

 

Anițaș Ioan Cristian PFA, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Amenajare pensiune agroturistică în loc. Apa nr. 424, com. Apa, jud. Saru Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul proiectantului Smart Arhinova Studio SRL din Satu Mare, str. Simion Bărnuțiu nr. 14, www.kstl.ro, în zilele de luni-vineri între orele 10-16 şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 11.06.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 27.06.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

18.06.2018

 

Muzeul Județean Satu Mare cu sediul în municipiul Satu Mare, b-dul Vasile Lucaciu nr. 21, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

PUD Reconstituire biserica de lemn la casa memoriala dr. Vasile Lucaciu în localitatea Apa  .

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 04.06.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 23.06.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

08.06.2018

 

Costea Teofil și Costea Rozalia, în calitate de titulari, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Extindere și supraetajare cofetărie în orașul Tășnad, str. Lăcrămioarelor 12.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 04.06.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 20.06.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

05.06.2018

 

Austria Invest SRL în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Extindere ansamblu rezidențial în mun. Satu Mare, str. Odobescu nr. 19.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 24.05.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 13.06.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

30.05.2018

 

Edifico Investment SRL în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Ansamblu rezidențial cu imobile P+1+M cu 6 ap. și imobil de colț P+2 cu 12 ap. în mun. Satu Mare, zona str. Poienilor.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 24.05.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 13.06.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

30.05.2018

 

RNP  - ROMSILVA, Direcția Silvică Satu Mare, Ocolul Silvic Satu Mare, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

Amenajamentul Ocolului Silvic Satu  Mare, U.P. I Dorolț, U.P. I Satu Mare, U.P. I Culciu, U.P. I Homoroade, U.P. I Beltiug, U.P. I Păulești-Beltiug, U.P. I Noroieni- Bercu.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din mun. Satu Mare, str. Eroii Revoluției  nr. 12, în zilele de luni-joi, între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 22.05.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 07.06.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261 733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

24.05.2018

 

Asociația Casa Speranței Satu Mare, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Parcelare zonă de locuit în loc. Mărtinești, com. Odoreu, jud. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 02.05.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 23.05.2018, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

15.05.2018

 

Suciu Bogdan Ionel, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUD - Construire locuințe colective P+2E în mun. Satu Mare, str. Lăcrămioarei fn.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 07.05.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 27.05.2018, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

14.05.2018

 

Comuna Valea Vinului, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Gospodărie de apă sat Sâi, com. Valea Vinului, jud. Satu Mare

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 04.05.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 24.05.2018, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

10.05.2018

 

Comuna Valea Vinului, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Gospodărie de apă sat Măriuș, com. Valea Vinului, jud. Satu Mare

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 04.05.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 24.05.2018, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

10.05.2018

 

Mineral Com SRL, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Construire platforme betonate  în vederea montării stației de betoane în loc. Odoreu, str. Principală fn, nr. cad. 103122.                        

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din loc. Odoreu, str. Republicii nr. 113  și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 02.05.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 23.05.2018, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

09.05.2018

 

Halmi Building SRL, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUD - Construire imobil de locuit P+2 cu spații comerciale la parter în municipiul Satu Mare, str. Rodnei nr. 32.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 26.04.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 19.05.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

04.05.2018

 

Nagy Pavel Legumicultor PFA, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Pensiune agroturistică Colț de Rai, comuna Săuca, sat Cean.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 02.05.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 18.05.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

03.05.2018

 

Lidl România SCS, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Construire magazin „Lidl” Negrești Oaș.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din jud. Ilfov, com. Chiajna, sat Chiajna nr. 19, et. 1, cam. E05, în zilele de luni-vineri între orele 8-16 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 25.04.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 14.05.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

02.05.2018

 

Casanova Const SRL, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Zonă de locuit-locuințe individuale în Satu Mare, zona L. Blaga-Căprioarei.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 18.04.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 08.05.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

24.04.2018

 

SC Macea Bov SRL, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Înființare fermă bovine în com. Sanislău, sat Horea.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 19.04.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 08.05.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

20.04.2018

 

SC Bulls Man SRL, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Înființare fermă bovine în com. Căuaș, sat Ghenci.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 19.04.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 08.05.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

20.04.2018

 

Szilagyi Bela, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Construire locuințe individuale P-P+1 în municipiul Satu Mare, zona str. Petre Ispirescu.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 17.04.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 02.05.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

17.04.2018

 

Knecht Romuald, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Spații comerciale și depozite P - P+1 în municipiul Carei.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 12.04.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 01.05.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

17.04.2018

 

Municipiul Carei, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUD - Construire locuințe sociale în municipiul Carei, jud. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din municipiul Carei în zilele de luni-vineri între orele 8-14 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 30.03.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 18.04.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

05.04.2018

 

Arteni Nicolae, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Lotizare în vederea parcelării penru locuințe unifamilale, instituții și servicii în mun. Satu Mare, extravilan, zona DJ 194.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 23.03.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 15.04.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

02.04.2018

 

Kereskenyi Noemi Eva PFA, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Pensiune agroturistică loc. Lazuri, DJ 194C.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din  Satu Mare, str. Ady Endre nr. 40B în zilele de luni-vineri între orele 8-14 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 30.03.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 14.04.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

02.04.2018

 

SC Cometex SRL, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Construire clădire P - Parc comercial Altex, cu parcare 100 locuri, accese rutiere și pietonale, totem semnal 20 m, zone verzi, racorduri și utllități în mun. Satu Mare, str. Corvinilor nr. 1-3 (B-dul Henri Coandă).

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 28.03.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 11.04.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

29.03.2018

 

SC Design For Life SRL, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Construire fabrică de scaune și canapele pe str. Aurel Vlaicu, mun. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 28.03.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 11.04.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

29.03.2018

 

Batin Vasile, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Depozit materiale de construcții în orașul Negrești Oaș.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 21.03.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 12.04.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

28.03.2018

 

Sarca Gheorghe, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Complex turistic în orașul Negrești Oaș,  zona Luna Șes.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 21.03.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 12.04.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

28.03.2018

 

Nefrocare RMN SRL, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Construire centru medical în sistem ambulatoriu P+1.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 23.03.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 07.04.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

23.03.2018

 

Igli Norbert, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Dezvoltare zonă de locuințe individuale în intravilan.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 19.03.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 6.04.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

19.03.2018

 

Parohia Ortodoxă Română Sf. Împărați Constantin și Elena 1, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Construire altar de vară.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 19.02.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 6.04.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

19.03.2018

 

Sabău Vasile, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUD - Locuințe colective P+1-2 și P+1 în mun. Satu Mare, Floare de Colț fn.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 20.02.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 16.03.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

02.03.2018

 

Primăria com. Socond, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Gospodăria de apă Hodișa.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 26.02.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 13.03.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

02.03.2018

 

Primăria com. Socond, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Gospodăria de apă Cuța.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 26.02.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 13.03.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

02.03.2018

 

Primăria com. Socond, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Gospodăria de apă Stâna.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 26.02.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 13.03.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

02.03.2018

 

Sike Maria, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Zonă de locuit cu locuințe individuale în Satu Mare, str. Ion Popdan.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 27.02.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 13.03.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

27.02.2018

 

SC Mosalsa Textil SRL, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Amenajare imobil de locuit cu 12 apartamente și spațiu comercial la parter în imobil de birouri P+6 nefinalizat, str. Martirilor Deportați nr. 2 /B, Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 22.02.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 14.03.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

27.02.2018

 

Huszti Zoltan și Ilban Adel, în calitate de titulari, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Zonă mixtă unități agro-industriale, extravilan loc. Cionchești.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 22.02.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 14.03.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

27.02.2018

 

Susanu Norbert Zoltan, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Imobil - servicii și alte activități complementare și compatibile, str. Decebal nr. 25, mun. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 14.02.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 01.03.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

14.02.2018

 

Prem Ioan și Prem Ileana, în calitate de titulari, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Construire croitorie în spațiu comercial, Calea Mihai Viteazul nr. 37, mun. Carei.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 12.02.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 28.02.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

14.02.2018

 

Comuna Turulung, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru: PUZ - Extinderea stației de epurare Turulung.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 02.02.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 01.03.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

14.02.2018

 

Necșe Cornel Vasile, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru: PUZ - Fermă de vaci în localitatea Sătmărel, județul Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Satu Mare, str. Corneliu Coposu nr. 2/58B, în zilele de luni -vineri între orele 8-16 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 30.01.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 15.02.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

05.02.2018

 

Comuna Certeze, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru: PUZ - Gospodărie de apă nouă în Huta Certeze, UAT Certeze.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Certeze, în zilele de luni -vineri între orele 8-16 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 17.01.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 06.02.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrânnr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

02.02.2018

 

SC Socar Petroleum SA, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Stație distribuție carburanți 3 pompe MPD, împrejmuire, elemente identificare semnalistică, racord drum, utilități în mun. Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, DN 19A,  jud. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din București, str. Pechea nr. 32-36, et. 4, sector 1, în zilele de luni -vineri între orele 8-16 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 25.01.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 16.02.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

01.02.2018

 

Parohia Reformată Satu Mare III, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUD - Construire grădiniță în municipiul Satu Mare, str. Dâmbovița nr. 2.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Satu Mare, str. Basarabia nr. 14.A, în zilele de luni-vineri între orele 9-12.30 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 31.01.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 21.02.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

31.01.2018

 

Parohia Reformată Cartierul Someș Satu Mare, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUD - Construire creșă și grădiniță de copii P+1 în municipiul Satu Mare, str. Inăului nr. 9.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Satu Mare, str. Inăului nr. 9, în zilele de luni-vineri între orele 9-12.30 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 31.01.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 21.02.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

31.01.2018

 

SC Acta Line Trans SRL, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Unitate de depozitare - anexe exploatație agricolă Giurtelecu Hododului.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Baia Mare, str. Victoriei nr. 71, ap. 28, în zilele de luni-vineri între orele 10-14 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 19.01.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 08.02.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

30.01.2018

 

Babalai Radu-Marcel, Babalai Angela, Evert Magdalena, Evert Emese Tunde, Evert Kinga Beata, Prem Ioan, Prem Ileana, Giurgiu Otto, Giurgiu Cornelia, în calitate de titulari, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Construire spațiu comercial, produse alimentare și nealimentare, inclusiv vânzare cu amănuntul, sistematizare verticală, amenajări exterioare, accese și parcaje, amplasare post trafo, panouri fotovoltaice, organizare de șantier, branșamente și racorduri la utilități, amplasare totem și panouri publicitare, împrejmuire în mun. Carei, Calea Mihai Viteazul nr. 36, 38, 40, jud. Satu Mare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 39, în zilele de luni-vineri între orele 9-17 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 23.01.2017.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 15.02.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

25.01.2018

 

Comuna Călinești Oaș, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

Plan Urbanistic General al comunei Călinești Oaș.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din loc. Călinești Oaș, str. Principală nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 8-15.30, vineri între orele 8-14 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, începând cu data de 16.01.2017.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 07.02.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

23.01.2018

 

Municipiul Satu Mare, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Reabilitare Grădina Romei și Uzina de joacă, amenajare spații de recreere și petrecerea timpului liber.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, în zilele de marți și joi între orele 10-14 la avizier și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, începând cu data de 18.01.2017.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 02.02.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

18.01.2018

 

Asociația MULTISALVA, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUD – Construire bază de salvări speciale, propus în municipiul Satu Mare, str. Locomotivei.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Satu Mare, str. Pădurea Noroieni nr. 65 în zilele de luni-vineri între orele 08-16 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, începând cu data de 15.12.2017.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 30.01.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

11.01.2018

 

Municipiul Satu Mare, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Reabilitare Grădina Romei și uzina de joacă, amenajare spații de recreere și petrecere a timpului liber.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, în zilele de marți și joi între orele 10-14 la avizier și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, începând cu data de 15.12.2017.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 01.01.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

10.01.2018

 

SC Hemptek SRL, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUD - Fabrică pentru prelucrarea plantelor oleaginoase în comuna Moftin.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Baia Mare, str. A. Iancu nr. 10,. Cam. 5, în zilele de luni-vineri între orele 9-15 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, începând cu data de 04.01.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 23.01.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

10.01.2018

 

Țiplea Florin Ioan, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Atelier de reparații auto în localitatea Petea fn, pe DN 19 A, com. Dorolț.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Satu Mare, str. Alecu Russo nr. 34, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, începând cu data de 04.01.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 20.01.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

05.01.2018