Back

Anunțuri inițiere și elaborare prima versiune plan/program 2018

Asociația MULTISALVA, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUD – Construire bază de salvări speciale, propus în municipiul Satu Mare, str. Locomotivei.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Satu Mare, str. Pădurea Noroieni nr. 65 în zilele de luni-vineri între orele 08-16 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, începând cu data de 15.12.2017.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 30.01.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

11.01.2018

 

Municipiul Satu Mare, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Reabilitare Grădina Romei și uzina de joacă, amenajare spații de recreere și petrecere a timpului liber.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, în zilele de marți și joi între orele 10-14 la avizier și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, începând cu data de 15.12.2017.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 01.01.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

10.01.2018

 

SC Hemptek SRL, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUD - Fabrică pentru prelucrarea plantelor oleaginoase în comuna Moftin.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Baia Mare, str. A. Iancu nr. 10,. Cam. 5, în zilele de luni-vineri între orele 9-15 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, începând cu data de 04.01.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 23.01.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

10.01.2018

 

Țiplea Florin Ioan, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PUZ - Atelier de reparații auto în localitatea Petea fn, pe DN 19 A, com. Dorolț.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Satu Mare, str. Alecu Russo nr. 34, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, începând cu data de 04.01.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 20.01.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733 500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Data afişării anunţului:

05.01.2018