Back

Anunțuri solicitare autorizație integrată de mediu 2017

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru:

Instalația: Fermă de creștere suine

Amplasament Instalație: loc. Supuru de Jos, jud. Satu Mare

Titular: Select Ferm SRL, cu sediul social în loc. Ardusat nr. 30/A, jud. Maramureș

Categoria de activitate industrială conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6. lit. b) Creșterea intensivă a porcilor, cu capacități de peste 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)

Activitatea desfășurată conform Cod CAEN (Rev.2): 0146 - Creșterea porcilor.

Informaţiile privind solicitarea, respectiv Formularul de solicitare a Autorizației Integrate de Mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

Publicul are dreptul sa prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, fax 0261-733500, tel.0261736003, e-mail office@apmsm.anpm.ro,  în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, timp de 30 de zile de la data apariției anunțului.

Data anunțului:

19.10.2017

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru:

Instalația: Ferma de păsări Botiz

Amplasament Instalație: loc. Botiz, str. Odoreului fn, județul Satu Mare

Titular: Sam Mills Feed SRL, cu sediul social în loc. Botiz, str. Mioriței nr. 151, județul Satu Mare

Categoria de activitate industrială conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: punctul 6.6 lit. a) - Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor, având o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru păsări.

Activitatea desfășurată conform Cod CAEN (Rev.2): 0147 - Creșterea păsărilor.

Informaţiile privind solicitarea, respectiv Formularul de solicitare a Autorizației Integrate de Mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

Publicul are dreptul sa prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, fax 0261-733500, tel.0261736003, e-mail office@apmsm.anpm.ro  în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, timp de 30 de zile de la data apariției anunțului.

Data anunțului:

03.07.2017

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru:

Instalație: Platformă industrie alimentară Unicarm

Amplasament Instalație: loc. Vetiș nr. 314, județul Satu Mare

Titular: UNICARM SRL, cu sediul social în loc. Vetiș nr. 314, județul Satu Mare

Categoria de activitate industrială conform anexei nr. 1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale: punctul 6.4 lit. b), subaliniatul (iii).

 Activități desfașurate conform cod CAEN (Rev.2):1011, 1013, 1051, 1052, 1071, 1072, 1085, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4721, 4722, 4724, 4725, 4726, 4729, 4941, 5210, 5221, 5610.

Informaţiile privind solicitarea, respectiv Formularul de solicitare a Autorizației Integrate de Mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

Publicul are dreptul sa prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, fax 0261-733500, tel.0261736003, e-mail office@apmsm.anpm.ro  în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, timp de 30 de zile de la data apariției anunțului.

Data anunțului:

29.06.2017

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru:

Instalație: FERMA DE SUINE MOFTIN

Amplasament Instalație: comuna Moftin, sat Moftinu Mic, str.Gării nr.1, județul Satu Mare

Titular: ABO MIX S.A. cu sediul social în municipiul Satu Mare, str.Depozitelor nr.31

Categoria de activitate industrială conform Anexei nr.1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale: punctul 6.6 litera b) – creșterea intensivă a porcilor cu capacități de peste 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg) și punctul 6.6 litera c) – creșterea intensivă a porcilor cu capacități de peste 750 de locuri pentru scroafe

Activitatea desfășurată conform Cod CAEN (Rev.2): 0146 – creșterea porcinelor

Informaţiile privind solicitarea, respectiv Formularul de solicitare a Autorizației Integrate de Mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro

Publicul are dreptul sa prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, fax 0261-733500, tel.0261736003, e-mail office@apmsm.anpm.ro  în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, timp de 30 de zile de la data apariției anunțului.

Data anunțului:

27.06.2017

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru:

Instalația: Turnarea metalelor neferoase uşoare

Amplasament Instalație: Satu Mare, str. Spicului nr. 34

Titular instalaţie: SC SOMIPRESS ROMÂNIA SRL Satu Mare

Categoria de activitate industrială conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: pct. 3, lit. c). Activitatea desfășurată conform Cod CAEN (Rev. 2):

• Cod CAEN 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor;

• Cod CAEN 2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare;

• Cod CAEN 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor;

• Cod CAEN 2562 Operaţiuni de mecanică generală;

• Cod CAEN 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;

• Cod CAEN 3312 Repararea maşinilor;

• Cod CAEN 3314 Repararea echipamentelor electrice;

• Cod CAEN 3319 Repararea altor echipamente;

• Cod CAEN 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;

• Cod CAEN 5210 Depozitări;

• Cod CAEN 5229 Alte activităţi anexe transporturilor;

• Cod CAEN 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice.

Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită Autorizaţia Integrată de Mediu, Formularul de solicitare a Autorizației Integrate de Mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum şi la adresa de internet http//apmsm.anpm.ro.

Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, fax 0261-733500, tel. 0261-736003, e-mail office@ apmsm.anpm.ro, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, timp de 30 de zile de la apariţia anunţului.

Data anunțului:

07.06.2017