Back

Anunțuri solicitare autorizație integrată de mediu 2018

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru:

Instalația: Moara de cereale

Amplasament Instalație: loc. Botiz, str. Mioriței nr. 151, jud. Satu Mare

Titular: Sam Mills Europe SRL, cu sediul social în loc. Botiz, str. Mioriței nr. 151

Categoria de activitate industrială conform Anexei nr.1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: Punctul 6.4 b) Tratarea și prelucrarea,cu excepția ambalării exclusive, a următoarelor materii prime, care au fost în prealabil prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din: (ii) numai materii prime de origine vegetală, cu o capacitate de producție de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi în cazul în care instalația funcționează pentru o perioadă de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an. Activitatea desfășurată conform cod CAEN (Rev.2): 1061 - Fabricarea produselor de morărit.

Informaţiile privind solicitarea, respectiv Formularul de solicitare a Autorizației Integrate de Mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

Publicul are dreptul sa prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, fax 0261-733500, tel.0261736003, e-mail office@apmsm.anpm.ro,  în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, timp

Data anunțului:

02.07.2018

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru:

Instalația: Fabrica de acoperiri metalice

Amplasament Instalație: mun. Satu Mare, Parc Industrial Sud nr. 9/A

Titular: Gotec Rom SRL, cu sediul social în mun. Satu Mare, str. Fagului nr. 35

Categoria de activitate industrială conform Anexei nr.1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: punctul 2.6 Tratarea de suprafață a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc. Activitatea desfășurată conform cod CAEN (Rev.2): 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor.

Informaţiile privind solicitarea, respectiv Formularul de solicitare a Autorizației Integrate de Mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

Publicul are dreptul sa prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, fax 0261-733500, tel.0261736003, e-mail office@apmsm.anpm.ro,  în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, timp de 30 de zile de la data apariției anunțului.

Data anunțului:

22.06.2018

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru:

Instalația: Ferma Iojib

Amplasament Instalație: loc. Medieșu Aurit, str. Primăverii nr. 1

Titular: Broiler Agro SRL, cu sediul social în mun. Satu Mare, str. Plopilor nr. 14

Categoria de activitate industrială conform  Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013privind emisiile industriale: pct.  6.6, lit. a) instalații pentru creșterea păsărilor având o capacitate mai mare de 40.000 locuri pentru păsări.

Activitatea desfășurată conform cod CAEN (Rev.2): 0147-Creșterea păsărilor.

 

Informaţiile privind solicitarea, respectiv Formularul de solicitare a Autorizației Integrate de Mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

Publicul are dreptul sa prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, fax 0261-733500, tel.0261736003, e-mail office@apmsm.anpm.ro,  în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, timp de 30 de zile de la data apariției anunțului.

Data anunțului:

05.04.2018

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru:

Instalația: ,,Ferma de puicuțe de înlocuire”

Amplasament Instalație: Botiz, jud. Satu Mare

Titular: Pro Avis SRL cu sediul social în Satu Mare, strada I.Chendi 76,  jud. Satu Mare

Categoria de activitate industrială conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 – creșterea  intensivă a păsărilor de curte, cu capacități de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte,

Activitatea desfășurată conform Cod CAEN (Rev.2): 0147 – creșterea păsărilor.

Informaţiile privind solicitarea, respectiv Formularul de solicitare a Autorizației Integrate de Mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

Publicul are dreptul sa prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, fax 0261-733500, tel.0261736003, e-mail office@apmsm.anpm.ro,  în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, timp de 30 de zile de la data apariției anunțului.

Data anunțului:

20.03.2018

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru:

Instalația: Stația de biogaz

Amplasament Instalație: orașul Ardud, str. Bucureștiului nr. 152, jud. Satu Mare

Titular: First Biogaz SRL, cu sediul social în mun. Satu Mare, str. Vânătorilor nr. 1, jud. Satu Mare

Categoria de activitate industrială conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi.

Activitatea desfășurată conform Cod CAEN (Rev.2): 3511 - Producția de energie electrică.

Informaţiile privind solicitarea, respectiv Formularul de solicitare a Autorizației Integrate de Mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

Publicul are dreptul sa prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, fax 0261-733500, tel.0261736003, e-mail office@apmsm.anpm.ro,  în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, timp de 30 de zile de la data apariției anunțului.

Data anunțului:

23.01.2018

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru:

Instalația: Fermă de pui

Amplasament Instalație: loc. Medieșu Aurit, str. Primăverii nr. 2, jud. Satu Mare

Titular: Agroferm SRL, cu sediul social în municipiul Satu Mare, B-dul Independenței bl. UH10/5, jud. Satu Mare

Categoria de activitate industrială conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6. lit. a) Creșterea intensivă a păsărilor, cu capacități de peste 40.000 de locuri pentru păsări

Activitatea desfășurată conform Cod CAEN (Rev.2): 0147 - Creșterea păsărilor.

Informaţiile privind solicitarea, respectiv Formularul de solicitare a Autorizației Integrate de Mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

Publicul are dreptul sa prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, fax 0261-733500, tel.0261736003, e-mail office@apmsm.anpm.ro,  în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, timp de 30 de zile de la data apariției anunțului.

Data anunțului:

22.01.2018

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru:

Instalația: Fermă de creștere suine

Amplasament Instalație: loc. Supuru de Jos, jud. Satu Mare

Titular: Select Ferm SRL, cu sediul social în loc. Ardusat nr. 30/A, jud. Maramureș

Categoria de activitate industrială conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6. lit. b) Creșterea intensivă a porcilor, cu capacități de peste 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)

Activitatea desfășurată conform Cod CAEN (Rev.2): 0146 - Creșterea porcilor.

Informaţiile privind solicitarea, respectiv Formularul de solicitare a Autorizației Integrate de Mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

Publicul are dreptul sa prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, fax 0261-733500, tel.0261736003, e-mail office@apmsm.anpm.ro,  în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, timp de 30 de zile de la data apariției anunțului.

Data anunțului:

15.01.2018