Back

Deschidere sesiune raportare 2021- Inventare locale de emisii

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare aduce la cunoştinţa operatorilor economici, că s-a deschis sesiunea de raportare 2021, în cadrul aplicației online ”SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” disponibilă pe site-ul A.N.P.M. (https://raportare.anpm.ro/irj/portal/publicîn  vederea completării chestionarelor aferente activității desfășurate în anul 2020 până cel târziu 1 februarie 2022. 

Pentru activitățile noi, vă rugăm transmiteți o cerere de înregistrare în Sistemul integrat de Mediu, aplicația ”SIM-PS F2 Inventare Locale de Emisii”, în urma căreia veți primi drepturi de acces (un nume de utilizator și o parolă)

Vă rugam să sesizați eventualele probleme în utilizarea acestui portal la adresa de e-mail  suportsim@anpm.ro și inventare_emisii@anpm.ro .

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/b,  telefon: 0261736003,  Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, e-mail: monitorizare@apmsm.anpm.ro