Back

Notificarea Espoo și rezumatul netehnic al Raportului privind impactul asupra mediului (RIM) pentru proiectul M49-drum expres, Ungaria

ANUNȚ PUBLIC

În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră, derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo, Ministerul Mediului a primit din partea Ministerului Agriculturii – Departamentul pentru Protecția Mediului Ungaria, Notificarea Espoo și rezumatul netehnic al Raportului privind impactul asupra mediului (RIM) pentru proiectul M49-drum expres, Ungaria, ambele documente în limba engleză.

-Notificare Espoo

-Rezumat netehnic al RIM

Documentele pot fi consultate și pe pagina de internet a Ministerului Mediului, la adresa: http://www.mmediu.ro/articol/m49-drum-expres-ungaria/3050.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații justificate privind acest raport, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro. până la data de 29.08.2019.