PROIECTE SUPUSE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ( EIA) ANALIZATE ÎN CURSUL ANULUI 2017 ÎN JUDETUL SIBIU

Baza de date EIA - mai 2017

Baza de date EIA martie 2015_jud. Sibiu

STOIA SIMION - Anunt depunere solicitare acord de mediu

         Agentia pentru protectia Mediului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul”Construire adapost agricol”, Gusterita, extravilan, judeţul SIBIU, titular STOIA  SIMION

        Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului 2A în zilele de luni-joi, între orele 9,00-15,00 si vineri între orele 9,00 – 14,00.

        Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu.     


SC SIMEC SA - Decizia etapei de incadrare (proiect)

docfiles/view/131412


SC SIMEC SA - Anunt decizia etapei de incadrare

 Agentia  pentru Protectia Mediului Sibiu  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul   Amenajare iaz piscicol  prin exploatare balast propus a fi amplasat in comuna Axente Sever, extravilan, judeţul Sibiu, coordonate STEREO 70 X = 513247, 513047, Y 439178, 43927 titular SC SIMEC SA  nu se supune evaluării impactului si nici evaluării adecvate.   

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sibiu, din Sibiu, str. Hipodromului 2A  în zilele de .luni - joi între orele.9,00-16,00 şi vinerea între 9,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet  http://.apmsb.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 12.06.2014 ( în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)


COMUNA BIRGHIS - Anunt depunere solicitare acord de mediu

         Agentia pentru protectia Mediului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul”Construire pod din beton armat pe DC 32 Birghis - Apos, peste Valea Birghis, judeţul SIBIU,titular COMUNA BIRGHIS

        Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului 2A în zilele de luni-joi, între orele 9,00-15,00 si vineri între orele 9,00 – 14,00.

        Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu.     


COMUNA SADU - Anunt depunere solicitare acord de mediu

 APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Aductiune apă potabilă si rezervor de înmagazinare, Tocile, comuna Sadu judetul Sibiu”, amplasată în localitatea Tocile comuna Sadu, jude?ul Sibiu, titular COMUNA SADU

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţilor competente pentru protecţia mediului, respectiv APM Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu şi la sediul titularului de proiect COMUNA SADU prin primar Ivan Valentin Dumitru Ioan, cu sediul în localitatea Sadu, str. I. M. Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, în zilele de luni - joi,  între  orele 8 – 16 şi vineri între  orele 8-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sibiu, Sibiu, str. Hipodromului, nr.2A, sau prin e-mail: office@apmsb.anpm.ro


SC SIMEC SA - Anunt depunere solicitare acord de mediu

 AGENŢIA  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI SIBIU anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a acordului de mediu  pentru proiectul   Exploatare balast cu amenajare   iaz  piscicol e  propus a se  realiza in comuna Axente Sever   extravilan ,titular SC SIMEC SA

Informaţiile  privind potenţialul impact  asupra mediului al proiectului pot fi consultare la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu,  str. Hipodromului, nr. 2A,  telefon 0269/422653   în zilele de Luni-joii, între orele  9-16si vinerea intre 9,00-14,00 şi la sediul SC SIMEC SA din Sibiu, str. Dorobantilor nr. 106B

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu         


SC CEFEM SRL - Anunt depunere solicitare acord de mediu

 S.C. CEFEM S.R.L. – Demolare magazie si doua copertine, schimbare de destinatie din carmangerie in spatiu de productie, construire gard, modificare acoperis, modificari interioare si exterioare

Agentia  pentru Protectia Mediului Sibiu anunta publicul interesat asupra depunerii, de catre S.C. CEFEM S.R.L.in calitate de titular, a documentatiei tehnice necesare in vederea obtinerii acordului de mediu  pentru  proiectul "Demolare magazie si doua copertine, schimbare de destinatie din carmangerie in spatiu de productie, construire gard, modificare acoperis, modificari interioare si exterioare" propus a fi amplasat in Dumbraveni, str. Alexandru Morariu, nr. 5, jud. Sibiu .

 Autoritatea competenta pentru emiterea acordului de mediu este APM Sibiu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului pot fi consultate la sediul A.P.M Sibiu, str. Hipodromului 2 A, tel 0269/256545, de luni pana joi intre orele 9,00-16,00 si vinerea intre 9,00-14,00 si la sediul titularului in Dumbraveni, str. Alexandru Morariu, nr. 5,  pe toata perioada desfasurarii procedurii.