anunt etapa de incadrare SC MONTREPCOM SRL

APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul     „Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune redusă – str. Fagului,...

Murgan Mihaela-Anunt solicitare acord

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a...

Vasile Victor-Anunt solicitare acord

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU     Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării...

Anunt depunere solicitare acord de mediu Consiliul Judetean Sibiu

         Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ...

Anunt solicitare acord SC RETEZAT SRL

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a...

anunt APM SB et incadrare_COMUNA VURPAR

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în categoria celor care nu...

anunt decizia incadrare_SC TRACON SRL

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE S.C. TRACON SRL. titular al proiectului  „Construire puţuri captare biogaz pe celula activă – celula nr. 3”, anunţă publicul interesat...

Anunt depunere documentatie Terra Building SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amplasare stație de asfalt mobilă” , propus a fi...

Anunt etapa de incadrare Comuna Merghindeal

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, proiectul Reabilitare și modernizare străzi în localitățile Merghindeal și Dealul...

anunt depunere solicitare HIDROELECTRICA debusare parau Sebes

         Agentia pentru protectia Mediului , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Execuţie...

anunt depunere solicitare DELGAZ GRIG SA

         Agentia pentru protectia Mediului , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire...

anunt- Decizie etapa incadrare SC 3D EST SRL pe EA ;i EIA

ANUNŢ PUBLIC   SC 3D EST SRL titular al proiectului „ Construire hală producție și vopsitorie, comasare imobile „ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...

Anunt_decizia etapei de incadrare_Drum-Marsa

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare adecvată asupra mediului, pentru proiectul “...

ODU REAL ESTATE SRL-Anunt decizie de incadrare

11.10.2017     ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE   APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul...

Anunt decizie drum dorestier Daneasa(Poplaca)

APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare că nu necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului și nici evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de...

anunt decizia etapei de incadrare SC DELGAZ GRID SA

11.10.2017   ANUNŢ PUBLIC PRIVIND PROIECTUL DECIZIEI DE ÎNCADRARE   APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de...

Anunt decizi incadrare-Extindere canalizare menajera Sura Mare

APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare că nu necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra...

anunt APM SB et incadrare_Comuna Ludos

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în categoria celor care nu...

Anunt decizia etapei de incadrare APM- Respect Construct

APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „ Construire locuințe colective cu...

Comuna Cristian - Anunt public decizie etapa de incadrare

            ANUNT PUBLIC PRIVIND PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu anunta publicul interesat asupra luarii deciziei...

An. depunere documentatie Extindere canalizare menajera+ bransamente Sura Mare

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere canalizare menajeră și branșamente în...

Anunt_decizia etapei de incadrare_STOICA

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare adecvată...

Anunt_decizia etapei de incadrare_CERNEA

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare adecvată asupra mediului, pentru...

Anunt solicitare acord SC DELGAZ GRID SA

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU     Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării...

anunt APM SB depunere solicitare_COMUNA VURPAR

.ANUNT DEPUNERE SOLICITARE A  ACORDULUI DE MEDIU   Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu...

SC TRACON SRL- anunt public depunere

APM SIBIU anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire puţuri captare biogaz pe celula activă – celula nr. 3”, propus a fi...

anunt depunere solicitare acord de mediu Comuna Ludos

Agentia pentru protectia Mediului , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Extindere reţea de canalizare menajeră,...

Anunt solicitare acord de mediu COMUNA MERGHINDEAL

„ , APM SIBIU anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitare și modernizare străzi în localitățile Merghindeal și Dealul...

S.C. Network Wide Logistics S.R.L. - Anunt public decizie etapa de incadrare

ANUNT PUBLIC PRIVIND PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare in cadrul procedurii...

Anunt decizie incadrare_COMUNA Cartisoara

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Proiectul “ Reţele hidroedilitare, comuna Cȋrţişoara, judeţul Sibiu” titular COMUNA CÎRŢIŞOARA “COMUNA CÎRŢIŞOARA, titular al...

Anunt decizie incadrare_COMUNA ARPAȘU DE JOS

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE   Proiectul “ Reţele hidroedilitare, comuna Arpaşu de Jos, judeţul Sibiu” titular COMUNA ARPAȘU DE JOS “COMUNA ARPAȘU DE JOS,...

anunt decizia incadrare_Comuna Orlat

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE proiectul   “ Extinderea ș i modernizarea sistemelor de alimentare cu ap ă ș i canalizare menajer ă , comuna Orlat, jude ţ ul...

THRACE GREINER PACKAGING SRL-Anunt decizie de incadrare

27.09.2017   ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a...

ALMA GRUP SRL-Anunt decizie de incadrare

27.09.2017     ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de...

Anunt solicitare acord SC RESPECT CONSTRUCT SRL

„ , APM SIBIU anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire locuințe colective cu funcțiunile aferente zonei, împrejmuire și...

Anunt depunere doc.- Conducta Boita-Turnu Rosu TRANSGAZ

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REALIZARE CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE DE...

SC SALUBRIS WASTE MANAGEMENT SRL anunt decizie de incadrare

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE A.P.M. Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra...

Extindere retele hidroedilitare, comuna Cristian, jud. Sibiu

Agentia  pentru Protectia Mediului Sibiu anunta publicul interesat asupra depunerii, de catre. Comuna Cristian in calitate de titular, a documentatiei tehnice necesara in vederea obtinerii...

ALMA GRUP SRL-Anunt solicitare acord

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a...

THRACE GREINER SRL-Anunt solicitare acord

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU     Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării...

Anunt depunere doc. - Drum forestier Dăneasa(com.Poplaca)

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare drum forestier Dăneasa, comuna...

anunt public depunere_Primaria Orlat

APM SIBIU anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ȋn...

anunt public depunere_Comuna Cartisoara

APM SIBIU anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reţele hidroedilitare, comuna Cȋrţişoara, judeţul Sibiu”, propus a fi amplasat...

anunt public depunere_Comuna Arpasu de Jos

APM SIBIU anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reţele hidroedilitare, comuna Arpaşu de Jos, judeţul Sibiu”, propus a fi...

Anunt etapa de incadrare SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, proiectul Modernizarea și creșterea performanței energetice prin utilizarea forajelor...

Anunt etapa de incadrare MARQUARDT SCHALSYSTEME

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, proiectul Construire parcare temporară, propus a fi amplasat în judeţul Sibiu ,...

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTMS SRL - Anunt decizie incadrare

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE   Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de...

Primaria Turnu Rosu - Anunt decizie incadrare

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE   Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de...

Anunt decizie incdrare Arpasu de Jos - strazi

APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare că nu necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului și nici evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de...

Anunt_decizia etapei de incadrare_Feraru

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare adecvată asupra mediului, pentru...

Anunt decizie incadrare_COMUNA TURNU ROŞU

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE   Proiectul “ Modernizare rețele hidroedilitare, comuna Turnu Roşu, jud. Sibiu” titular COMUNA TURNU ROŞU     ...

anunt etapa de incadrare SC SIGEMO IMPEX-DEMOLARE

APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul    ”Demolare construcţii existente C6,7,9,10”, judeţul SIBIU, localitatea Sibiu, Str....

Anunt acord SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEM SRL -construire platforma

15.09.2017   ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU     Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat...

Anunt acord Primaria Turnu Rosu

15.09.2017   ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU     Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat...

anunt depunere solicitare -Demolare constructii existente -SIGEMO IMPEX

         Agentia pentru protectia Mediului , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Demolare...

Anunt depunere Acord mediu Com Arpașu - Starzi

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare străzi comuna Arpașu de Jos, județul...

S.C. Bogner Edelstahl S.R.L. - Anunt public decizie etapa de incadrare

            ANUNT PUBLIC PRIVIND PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu anunta publicul interesat asupra luarii deciziei...

anunt decizie incadrare_RIM CLEAN SRL

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE   Proiectul “ Montare instalaţie de ȋntreţinere și curăţare auto și diverse, supraterană” titular SC RIM CLEAN SRL   SC...

Milonean Ioan Marius-Anunt decizie de incadrare

13.09.2017     ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE   APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul...

anunt etapa incadrare_COMUNA SLIMNIC

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare       Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în...

anunt etapa incadrare_COMUNA POPLACA

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în categoria celor care nu...

anunt etapa de incadrare Ovosib Invest

  APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul      ”Construire anexa exploataţie agricolă fermă avicolă găini ouătoare”, ...

anunt public depunere_Comuna Turnu Rosu

APM SIBIU anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare rețele hidroedilitare, comuna Turnu Roşu, jud. Sibiu”, propus a fi...

MARQUARDT SCHALTSYSTEME SCS ANUNT SOLICITARE ACORD DE MEDIU

„ , APM SIBIU anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire parcare temporară, în Sibiu, str. Munchen, FN, titular MARQUARDT...

anunt depunere solicitare_COMUNA SLIMNIC

ANUNT DEPUNERE SOLICITARE A  ACORDULUI DE MEDIU   Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu...

anunt depunere solicitare_COMUNA POPLACA

.ANUNT DEPUNERE SOLICITARE A  ACORDULUI DE MEDIU   Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu...

_anunt depunere solicitare SC Premier SRL

        Agentia pentru Protectia Mediulu Sibiu , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “...

_anunt depunere solicitare_ SC UNITRANS SRL

        Agentia pentru Protectia Mediulu Sibiu , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “...

anunt depunere solicitare_S.C. BOGNER EDELSTAHL S.R.L.

S.C. BOGNER EDELSTAHL S.R.L. – Extindere hala de productie oteluri speciale, drumuri si platforme de incinta, imprejmuire Agentia  pentru Protectia Mediului Sibiu anunta publicul...

anunt decizia etapei de incadrare_NAVOIL INVEST SRL

30.08.2017     ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE   APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul...

anunt decizia etapei de incadrare_COMUNA ORLAT

30.08.2017     ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE   APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul...

anunt decizia etapei de incadrare_Flagav SRL

APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare că nu necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra...

anunt decizia etapei de incadrare_ALLISTRATION SRL

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND PROIECTUL DECIZIEI DE ÎNCADRARE   APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului...

S.C. Respect Construct S.R.L. - Anunt depunere solicitare

S.C. RESPECT CONSTRUCT S.R.L. – Construire 2 imobile S+P+5+Er, 2 imobile S+P+3+Er si un imobil P+3+Er, bransamente utilitati si imprejmuire Agentia  pentru Protectia Mediului Sibiu...

Salubris waste management- anunt depunere solicitare

AGENŢIA  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI SIBIU anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu  pentru proiectul  " " Construire...

NAVOIL INVEST SRL-Anunt solicitare acord

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Schimbare de destinație din clădiri anexe în...

Anunt solicitare acord de mediu SC OVOSIB INVEST SRL

Agentia pentru protectia Mediului , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire anexa exploataţie agricolă fermă avicolă...

anunt depunere solicitare acord de mediu - SC 3D-EST SRL

Agentia pentru Protectia Mediulu Sibiu , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “Construire hală de producție și...

SC EUROFOAM SRL - anunt decizie emitere acord

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU A.P.M. Sibiu anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Construire hală producţie role...

SCCOMPA SA anunt decizie incadrare

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND PROIECTUL DECIZIEI DE ÎNCADRARE SC COMPA SA titular al proiectului “Ascuțitorie generală Compa” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de...

Salubris waste management- anunt depunere solicitae

ANUNŢ PUBLIC AGENŢIA  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI SIBIU anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu  pentru proiectul  " ...

Comuna Orlat-Anunt solicitare acord

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU   Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere...

Anunt etapa de incadrare Comuna Nocrich

Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, proiectul  Modernizare rețele de drumuri în localitățile Nocrich și Hosman,...

Anunt solicitare acord SC COMPA SA -atelier ascutitorie generala

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU     Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării...

Anunt etapa de incadrare CRAISS LOGISTIK SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul Construire depozit, sediu administrativ, bază logistică , amplasare...

anunt-Decizie etapa incadrare SC AGROINDUSTRIALA SIBIU SA pentru SC Act Invest Construct SRL

ANUNŢ PUBLIC                 Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei...

Anunt decizie incadrare_Consiliul Judetean Sibiu

“ CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU, titular al proiectului „Consolidare DJ 105D, km 17+669, pe o lungime de aproximativ 100 m, judeţul Sibiu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...

_anunt depunere solicitare_ SC RIM CLEAN SRL

        Agentia pentru Protectia Mediulu Sibiu , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Montare...

S.C. NETWORK WIDE LOGISTICS S.R.L. - Anunt depunere solicitare

S.C. NETWORK WIDE LOGISTICS S.R.L.  – Construire hale de producție, depozitare, spații prestări servicii și birouri Agentia  pentru Protectia Mediului Sibiu anunta publicul...

anunt decizia etapei de incadrare SC CONF MET SRL

03.08.2017 ANUNŢ PUBLIC PRIVIND PROIECTUL DECIZIEI DE ÎNCADRARE APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului...

_anunt depunere solicitare_ SC AGROINDUSTRIALA SIBIU SA

Agentia pentru Protectia Mediulu Sibiu , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Demolare construcții existente”, in localitatea...

Anunt_decizia etapei de incadrare_Seulean

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare adecvată asupra mediului, pentru proiectul ...

Anunt solicitare acord SC CONF MET SRL

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a...

Comuna Selimbar - Anunt depunere solicitare

Comuna Selimbar – Prelungire retea apa din satul Vestem pana la intersectia DN7 cu DN1 Agentia  pentru Protectia Mediului Sibiu anunta publicul interesat asupra depunerii de catre Comuna...

SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS solicitare acord

APM SIBIU anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Modernizarea si cresterea performantei energetice a Spitalului Municipal...

anunt decizia incadrare CENTRAL logistics

APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul  Construire spațiu de activități mixte - Birouri, hala de depozitare  pe fundația și structura...

anunt decizia etapei de incadrare SC RICSOMTRE SRL

26.07.2017   ANUNŢ PUBLIC PRIVIND PROIECTUL DECIZIEI DE ÎNCADRARE APM Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a...

Albu Sorin anunt decizie de incadrare

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE A.P.M. Sibiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra...

Anunt solicitare acord SC RICSOMTRE SRL

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU     Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării...

Anunt solicitare acord Albu Sorin

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU     Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării...