Baza de date SEA - mai 2018

EVALUARE DE MEDIU PENTRU PLANURI ŞI PROGRAME 2017

Baza de date SEA - mai 2017

Baza SEA Trim. I_2016

Raportare SEA trim I 2015

Biserica Ortodoxa Romana Sura Mare II - PUD Construire biserica ortodoxa Sfintii Apostoli Mihail si Gavril

    AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004, a PUD – Construire biserica ortodoxa Sfintii Apostoli Mihail si Gavril, situat in judetul Sibiu, comuna Sura Mare, str. Principala, nr. 244, beneficiar Biserica Ortodoxa Romana Sura Mare II, in categoria celor care nu necesita efectuarea evaluarii de mediu. Planul urmeaza sa fie adoptat fără aviz de mediu.

   Motivatia deciziei:

   Amplasamentul studiat se afla in intravilanul comunei Orlat, str. Principala, nr. 244, planul este intocmit pentru amenajarea teritoriului si urbanism, nu este situat in sit Natura 2000;

   Prin prisma criterilor stabilite in anexa la H.G. nr. 1076/2004, implementarea planului nu va avea efecte semnificative asupra factorilor de mediu.

   Observatiile, comentariile publicului, reconsiderarea deciziei etapei de incadrare se trimit in scris la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, in termen de 10 zile calendaristice, de la data aparitiei anuntului.


ANCA RADU ANDREI - PUD construire locuinta si imprejmuire

  Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a PUD   construire locuinta si imprejmuire  propus a fi amplasatîn Sura Mare str. Ocnei FN, CF Sura Mare 100746 , nr. cad 538/11, titular ANCA RADU ANDREI şi anume ca planul intra  in categoria celor care nu necesita efectuarea evaluarii de mediu, conform  prevederilor  HG 1076/2004, ca urmare planul va fi adoptat fara aviz de mediu.

Motivaţia  deciziei  :

 Prin prisma criteriilor stabilite in anexa 1 la HG 1076/2004  implementarea planului nu va avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu.  

Observatiile, comentariile publicului privind reconsiderarea etapei de incadrare se trimit in scris la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului 2A, in termen de 10 zile calendaristice, de la data aparitiei anuntului; tel 0269/422653.  


SIPOS GABRIEL – PUZ Construire casa, anexe, imprejmuire si utilitati

    AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004, a PUZ – Construire  casa, anexe, imprejmuire si utilitati in judetul Sibiu, orasul Saliste, intravilan extins, FN, C.F. nr. 105019, nr. top 5692, beneficiar Sipos Gabriel, in categoria celor care nu necesita efectuarea evaluarii de mediu. Planul urmeaza sa fie adoptat fără aviz de mediu conform prevederilor HG 1076/2004.

   Motivatia deciziei:

   Amplasamentul studiat se afla in intravilanul extins al orasului Saliste, zona L2, pe drumul de exploatare lateral dreapta din strada Taberei, este intocmit pentru amenajarea teritoriului si urbanism, nu este situat in sit Natura 2000;

   Prin prisma criterilor stabilite in anexa la H.G. nr. 1076/2004, implementarea planului nu va avea efecte semnificative asupra factorilor de mediu.

   Observatiile, comentariile publicului, reconsiderarea deciziei etapei de incadrare se trimit in scris la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, in termen de 10zile calendaristice, de la data aparitiei anuntului. 


URSULEAN VASILE OVIDIU - PUZ Construire locuinte P+E, depozit exploatatie agricola, imprejmuire, introducere in intravilan

  AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare conform prevederilor HG 1076/2004, a  Planului Urbanistic Zonal  - Construire locuinte  P+E, depozit exploatatie agricola, imprejmuire, introducere in intravilan – Cisnadie, extravilan, CF 103079, nr. top 4865/3/2/1/2 beneficiar Ursulean Vasile Ovidiu, in categoria celor care nu necesita efectuarea evaluarii de mediu. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu, conform prevederilor HG 1076/2004.

Motivatia deciziei etapei  de incadrare:

-          Amplasamentul nu se află situat în situri Natura 2000;

-          Planul este întocmit pentru sectorul amenajarea teritoriului si urbanism, determină utilizarea unei arii relativ mici, la nivel local

          Informatiile privind potentialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului, Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2 A, in zilele de luni-vineri intre orele 9,00-14,00.

         Observatiile publicului se primesc in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.


SC SILVA SA – PUZ Extindere hotel S+P – cu zona de SPA, sala de conferinte

  AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare conform prevederilor HG 1076/2004, a  Planului Urbanistic Zonal – Extindere hotel S+P – cu zona de SPA, sala de conferinte in municipiul Sibiu, strada Aleea mihai Eminescu, nr. 1, judetul Sibiu  –  titular SC SILVA SA, in categoria celor care nu necesita efectuarea evaluarii de mediu. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu, conform prevederilor HG 1076/2004.

Motivatia deciziei etapei  de incadrare:

-           Amplasamentul nu se află situat în situri Natura 2000;

-           Planul este întocmit pentru sectorul amenajarea teritoriului si urbanism, determină utilizarea unei suprafeţe de teren situată in intravilanul municipiului Sibiu, în UTR zona adiacenta Parcului Sub Arini_a, folosinta actuala  - complex cazare si alimentatie publica.

          Informatiile privind potentialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului, Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2 A, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-15,00 si vineri intre orele 9,00-14,00.

         Observatiile publicului se primesc in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.