Back

ACTE NECESARE OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE MEDIU - REVIZUITĂ

ACTE NECESARE OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE MEDIU - revizuită

 • Cerere revizuire autorizatie
 • Dovada de plată tarif autorizare - revizuire:
  • 250 leiîn contul APM Sibiu – la depunerea documentaţiei;
 • Certificat de Înregistrare; certificat constatator - Cod CAEN pentru activitatea desfăşurată
 • Act de proprietate spaţiu
 • Schiţa spaţiului
 • Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă
 • Contracte - furnizare utilităţi, preluare deşeuri şi ape menajere etc  
 • Autorizația de mediu – în original
 • Fişa de prezentare şi declaraţie - conform Ordin 1798/2007 - Anexa 2

 

Tariful se achita la casieria APM Sibiu, iar in cazul viramentului bancar, in contul RO07TREZ5765032XXX000362 deschis la Trezoreria Sibiu