Avizul - de - mediu

AVIZUL DE MEDIU  - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul...

ANUNT LA DEPUNEREA SOLICITARII PENTRU AVIZ DE MEDIU PLANURI / PROGRAME

„............. (denumire beneficiar), cu sediul in ............................ (judet, localitate, str., nr. ) anunta elaborarea primei versiuni a  planului...

Notificare

Homepage

AVIZUL DE MEDIU  - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul...