Burprich Draft

draft OS JINA UP I

PUD Borzan

PUD Vargatu Virgil

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului “PUD – Construire casă de locuit cu atelier la parter” propus a fi amplasat în localitatea Cisnădie, str. Sibiului, nr. FN, judeţul Sibiu, titular Neculcea Aurelian şi anume ca planul intră în categoria celor care nu necesită efectuarea evaluării de mediu, conform prevederilor HG 1076/2004, ca urmare planul va fi adoptat fără aviz de mediu. Motivaţia deciziei : - Amplasamentul studiat se află în oraşul Cisnădie, cu o suprafaţă de 1200 mp. - Prin prisma criteriilor stabilite în anexa la H.G. nr. 1076/2004 implementarea planului nu va avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu. Observațiile, comentariile publicului privind reconsiderarea etapei de încadrare se trimit in scris la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului 2A, in termen de 10 zile calendaristice, de la data apariției anunțului; tel 0269/422653.

Decizie PUD Muresan