Declaratie de mediu 2017 - APM Sibiu

Certificatul de înregistrare în EMAS al Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu


DECLARAŢIA DE MEDIU 2015

Date generale schema de management de mediu si audit

EMAS  la nivel european este definit prin “Eco-management and Audit Scheme” (Schema de management de mediu si audit – EMAS).

EMAS este sistemul European de management de mediu si audit, care permite participarea voluntara a organizatiilor care desfasoara activitati cu impact asupra mediului (companie, corporatie, firma, intreprindere, autoritate sau institutie, o parte sau o combinatie a acestora, cu raspundere limitata sau cu orice alt statut juridic, publica sau privata care are propria structura functionala sau administrativa), la schema comunitara de management de mediu si audit in scopul imbunatatirii continue a performantei de mediu.

EMAS este un instrument de management pentru organizatii ce permite evaluarea si îmbunatatirea performantelor lor de mediu:

  • Sistemul de Management de Mediu (SMM) acea parte din sistemul global de management care include structura organizationala, activitatile de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele necesare dezvoltarii, punerii în aplicare, realizarii, evaluarii si mentinerii politicii de mediu, precum si a gestionarii aspectelor de mediu;
  • Îmbunatatirea continua a performantei de mediu reprezinta procesul anual de crestere a rezultatelor cuantificabile ale sistemului de management de mediu, in functie de abordarea pe care organizatia o are fata de problemele semnificative de mediu, conform politicii, obiectivelor si tintelor sale de mediu.

Elementele caracteristice EMAS

Evolutia EMAS

 

Legislatie Europeana in domeniul EMAS

 

Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a Deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei.

 

Legislatia Nationala in domeniul EMAS

 

Ordin nr. 50 din 14 ianuarie 2004 privind Stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de mangement de mediu si audit (EMAS) in vederea particip?rii voluntare a organizatiilor la aceste scheme.

Ordin nr. 444 din 8 mai 2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr.50/2004 privind stabilirea Procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) in vederea participtrii voluntare a organizatiilor la aceste scheme.

Ordin nr. 1313 din 4 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) in vederea participarii voluntare a organizatiilor la aceste scheme, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordin nr. 877 din 4 august 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind Procedura de organizare si coordonare a schemei de management si audit de mediu (EMAS) care permite participarea voluntara a organizatiilor la aceasta schema

Ordin nr. 355 din 22 aprilie 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntara a organizatiilor la schema comunitara de eco-management si audit (EMAS)

Ordin nr.790 din 04 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului Consultativ EMAS si a Biroului EMAS.

Ordin nr.1018 din 26 septembrie 2006 pentru aprobarea procedurii de inregistrare a organizatiilor la schema de management de mediu si audit ( EMAS )

Ordin nr. 1201 din 7 noiembrie 2006 privind Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice si juridice ca verificatori de mediu.

Ordin nr. 1100/2007 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice si juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin OM nr. 1.201/2006


Procedura de inregistrare EMAS

Inregistrare EMAS Parohia Evanghelica

Situatie centralizata SMM 2010