Revizuirea schemei de acordare a Etichetei Ecologice

Regulamentul Nr. 1980/2000 al Parlamentului si Consiliului European din 17 iulie 2000 privind stabilirea unei scheme de acordare a etichetei ecologice comunitare va fi revizuit . Comisia Europeana va propune Consiliului si Parlamentului European amendamentele adecvate. Pentru aceasta, Comisia Europeana lanseaza consultarea publica privind revizuirea reglementarilor referitoare la Eco-etichetare. Aceasta consultare se face în sistem electronic prin introducerea unui chestionar specific. În acest fel se ofera atât autoritatilor cât si publicului (companiilor / organizatiilor) posibilitatea exprimarii opiniei (pâna în data de 26 februarie 2006) cu privire la perspectivele revizuirii schemei de acordare a etichetei ecologice.

Cei interesati sa contribuie cu sugestii sunt rugati sa completeze chestionarul on-line care se poate deschide prin accesarea adresei : http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/consultation_en.htm


Date generale schema de acordare a Etichetei Ecologice

Ecoetichetarea este o activitate care are ca scop stabilirea unui sistem voluntar de acordare a etichetei ecologice pentru produse cu impact minim asupra sanatatii umane si a mediului, pe parcursul întregului ciclu de viata al produsului.

Eticheta ecologica este un simbol grafic, si /sau un text descriptiv aplicat pe produs sau ambalaj, într-o brosura sau alt document informativ care însoteste produsul si care ofera informatiile necesare cu privire la criteriile ecologice ale produselor oferite pe piata.

Scopul introducerii etichetei ecologice este de a promova produsele care au un impact redus asupra mediului, etichetarea ecologica fiind o actiune voluntara.

Aparuta in 1992, eticheta ecologica a Uniunii Europene reprezinta o schema de certificare menita sa ajute consumatorii europeni sa identifice produsele si serviciile care nu afecteaza mediul înconjurator în nici un moment al existentei lor.

Schema este deschisa tuturor produselor / serviciilor cu exceptia:

 1. a) substantelor sau preparatelor clasificate ca fiind foarte toxice, toxice, daunatoare mediului, cancerigene, toxice pentru reproducere sau mutagene, precum si bunurilor fabricate prin procedee daunatoare pentru om sau pentru mediu si care pot dauna consumatorului în conditii normale de utilizare;
 2. b) produselor alimentare, bauturilor, produselor farmaceutice;
 3. c) aparaturii medicale destinate utilizarii în scopuri profesionale sau care este prescrisa ori utilizata de catre personal medical calificat, în conformitate cu legislatia în vigoare.

În România, pentru implementarea schemei de etichetare ecologica, a fost înfiintata Comisia Nationala pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol în luarea deciziilor privind acordarea etichetei ecologice.

Pentru obtinerea etichetei ecologice agentii economici (fabricanti, importatori, prestatori de servicii, comercianti) trebuie, în primul rând, sa solicite aceasta eticheta ecologica de la Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor. Solicitarea împreuna cu o serie de buletine de analiza sau de încercare eliberate de institutele de specialitate care realizeaza evaluarea performantelor produsului (sau declaratii de conformitate cu cerintele legislatiei specifice – dupa caz) alcatuiesc un dosar care este analizat de Secretariatul Tehnic al Comisiei Nationale de Acordare a Etichetei Ecologice. Referatul de evaluare si dosarul sunt apoi prezentate Comisiei care se întruneste de regula trimestrial si care decide daca produsului i se acorda eticheta ecologica.

În conformitate cu Regulamentul Nr. 1980/2000 al Parlamentului si Consiliului European din 17 iulie 2000 privind stabilirea unei scheme de acordare a etichetei ecologice comunitare, transpus in legislatia româneasca prin HG nr. 189/28.02.2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice, criteriile de acordare a etichetei ecologice au fost stabilite, prin transpunerea Deciziilor Comisiei Comunitatii Europene, pe categorii de produse, prin Hotarâri de Guvern dupa cum urmeaza :

Decizia nr. 40/2000/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru aparate frigorifice

 • HG nr. 827/2002 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate frigorifice - publicat in Monitorul Oficial nr. 638/29.08.2002

Decizia nr. 45/2000/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru masini de spalat rufe de uz casnic

HG nr. 40/2003 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru masinile de spalat rufe, de uz casnic - publicat in Monitorul Oficial nr. 82/10.02.2003

Decizia nr. 689/2001/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru masini de spalat vase

 • HG nr. 325/2003 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru masinile de spalat vase de uz casnic - publicat in Monitorul Oficial nr. 223/03.04.2003

Decizia nr. 687/2001/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru calculatoare portabile

 • HG nr. 175/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile - publicat in Monitorul Oficial nr. 170/26.02.2004

Decizia nr. 688/2001/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru amelioratori pentru sol si substraturi de cultura

 • HG nr. 176/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol si substraturi de cultura - publicat in Monitorul Oficial nr. 169/26.02.2004

Decizia nr. 31/2003/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru detergenti pentru masini de spalat vase

 • HG nr. 253/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru detergentii pentru masini de spalat vase - publicat in Monitorul Oficial nr. 185/03.03.2004

Decizia nr. 231/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru încaltaminte

 • HG nr. 254/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru articolele de încaltaminte - publicat in Monitorul Oficial nr. 185/03.03.2004

Decizia nr. 371/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru textile.

 • HG nr. 177/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse textile - publicat in Monitorul Oficial nr. 198/05.03.2004

Decizia nr. 739/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru lacuri si vopsele

 • HG nr. 259/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse vopsele si lacuri utilizate pentru interioare - publicat in Monitorul Oficial nr. 219/12.03.2004

Decizia nr. 740/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru saltele de pat

 • HG nr. 284/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat - publicat in Monitorul Oficial nr. 225/15.03.2004

Decizia nr. 747/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru lampi electrice

 • HG nr. 542/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse lampi electrice - publicat in Monitorul Oficial nr. 368/27.04.2004

Decizia nr. 523/2001/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare

 • HG nr. 1058/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare - publicat in Monitorul Oficial nr. 755/19.08.2004

Decizia nr. 607/2001/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru detergenti de vase pentru spalare manuala

 • HG nr. 1530/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala - publicat in Monitorul Oficial nr. 908/06.10.2004

Decizia nr. 741/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru hârtie copiativa si hârtie grafica

 • HG nr. 1894/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse hârtie copiativa si hârtie grafica - publicat in Monitorul Oficial nr. 1111/27.11.2004

Decizia nr. 255/2002/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea eco-etichetei pentru televizoare.

 • HG nr. 815/2005 CE privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse „ televizoare “ - publicat in Monitorul Oficial nr. 728/11.08.2005.

Decizia nr. 272/2002/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea eco-etichetei pentru materiale rigide de pardoseala

 • HG nr. 804/2005 CE privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse materiale pentru pardoseli rigide - publicat in Monitorul Oficial nr. 731/11.08.2005.

Decizia nr. 405/2001/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru produsele de hârtie absorbanta.

 • HG nr. 522/2005 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse din hârtie absorbanta - publicat in Monitorul Oficial nr. 533/23.06.2005 .

Decizia nr. 287/2003/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice serviciilor de cazare pentru turisti.

 • HG nr. 1855/2005 CE privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de cazare pentru turisti - publicat in Monitorul Oficial nr.43/18.01.2006.

Decizia nr. 121/2003/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice pentru aspiratoare

 • HG nr. 1716/2005 CE privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aspiratoare - publicat in Monitorul Oficial nr. 28/12. 01.2006

Decizia nr. 360/2005/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice pentru lubrifianti

 • HG nr. 1272/2006 privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice pentru lubrifianti - publicat in Monitorul Oficial nr. 818/octombrie 2006.

Decizia nr. 338/2005/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice pentru serviciile de camping

 • HG nr. 1587/2006 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de camping - publicat in Monitorul Oficial nr. 972 /5.12.2006

Prezentare si legislatie eticheta ecologica

Revizuirea schemei etichetei ecologice