Back

PENTRU RAPORTAREA ELECTRONICĂ a datelor privind gestionarea deșeurilor

PENTRU RAPORTAREA ELECTRONICĂ  a datelor privind gestionarea deșeurilor (inclusiv cele din fluxurile speciale), vă informăm că, în cadrul Sistemului Integrat de Mediu (SIM), sunt deschise următoarele aplicații:

SIM PCB – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2018

SIM SD (Statistica Deșeurilor)– Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2019

SIM SCP (Substanțe Chimice Periculoase) - Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2019

SIM ULEIURI – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2018

Vă rugăm, să accesați linkul: https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public și să raportaţi electronic datele anuale corespunzătoare fiecărei aplicaţii în parte, conform obligațiilor ce vă revin.