Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Înființare cimitir parohial

Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înființare cimitir parohial” propus a fi...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Construire pensiune turistică LORE

                    Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Alimentare cu energie electrică – pensiune agroturistică SC Favorit Travel SRL

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru "Alimentare cu energie electrică – pensiune...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Modernizare drum comunal în satul Bodnăreni, comuna Arbore, județul Suceava

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Balastiera Coada lacului acumulare Rogojeşti

             Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Balastiera La Stelea

               Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Extindere iaz

                             Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra...

Anunţ public privind dezbaterea publică - Balastiera Luncuşoara 2

             Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Schimbare de destinație anexa C3, în pensiune turistică, oraș Milișăuți

  Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Schimbare de destinație anexa C3, în...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Inchidere și ecologizarea obiectivului cariera Ostra, județul Suceava

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Î nchidere și ecologizarea obiectivului cariera...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Extindere rețea alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Ipotești, județul Suceava

    Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Inființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Grănicești, județul Suceava

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si fara...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construire pensiune turistică, anexă (sală de recreere), locuință și imprejmuire

  Agenția pentru Protectia Mediului Suceava  anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Înființare parcări de domiciliu

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Construire pensiune turistica

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Construire spațiu comercial (magazin Pepco), amenajare cale de acces și parcare

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire spațiu comercial (magazin...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Extindere conductă de gaze naturale și branșamente gaze naturale-locuință (C1)

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere conductă de gaze naturale și...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Extindere rețea gaze naturale

  Agenția pentru Protectia Mediului Suceava  anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,...

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu - Balastiera Curături

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Balastiera Curături amplasat în com. Păltinoasa,...

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu - Balastiera Vadu Moldovei 1

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Balastiera Vadu Moldovei 1 amplasat în com. Vadu...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Construire pod acces imobil

    Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire pod acces imobil”...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Construire pensiune turistica

  Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire pensiune turistica” propus...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Îmbrăcăminte asfaltică ușoară drum comunal în satul Chilișeni, comuna Udești, județul Suceava

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Înființare parcări de domiciliu

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înființare parcări de domiciliu“ ...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Construire cort de evenimente și clădire administrativă

  Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Amenajare statie de distributie carburanti

  Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta public ul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Amenajare statie de distributie...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Extindere rețea gaze naturale

    Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Extindere rețea gaze...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Schimbare destinatie locuinta P+E in pensiune turistica, extindere cu regim D+P+E si modernizare

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Îmbrăcăminte asfaltică ușoară drum comunal în...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Poduri peste râul Sadova în comuna Sadova, județul Suceava”,...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Modernizare drum comunal în satul Bodnăreni, comuna Arbore,...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Modernizare drum comunal BURLA – BĂDEUȚI, în...

ANUNT PUBLIC

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrari de Construire si amenajare pentru hotel,...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE PE100HD SDR 11...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Elaborare studiu de fezabilitate pentru...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Elaborare studiu de fezabilitate pentru...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere conductă subterană gaze naturale...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava  anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Construire cort de evenimente și clădire...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Schimbare destinatie locuinta P+E in pensiune...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra...

ANUNT PUBLIC

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ ...

ANUNT PUBLIC

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra...

ANUNT PUBLIC

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ ...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Refacere drum comunal Herla – Lupoaia afectat...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Extindere conductă gaze naturale presiune...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Extindere hotel Dorna” , propus a fi amplasat...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Exploatare carieră de piatră Dorna Burcuț din comuna Poiana...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ...

ANUNT PUBLIC

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ ...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Modernizare drumuri comunale si vicinale in comuna Pojorata, judetul Suceava

  Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Modernizare drumuri comunale si...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Modernizare si rebilitare DC 71 in comuna Moara, judetul Suceava

  Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Modernizare si rebilitare DC 71 in...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Reabilitarea si modernizarea drumului vicinal Plaiul Tatarilor-Mestecanis

  Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Reabilitarea si modernizarea...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Balastiera Milişăuţi

  Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenţia pentru Pr otecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurii...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda 16 Mironu

  Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurii de...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Înlocuire modul Stație epurare

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Modernizare drum judetean DJ 174-Km 52+000 – 56+660 Neagra – Brosteni, judetul Suceava faza SF

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si fara...