Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - CONSTRUIRE PENSIUNE, UTILITĂȚI

  Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PENSIUNE, UTILITĂȚI” ...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Modernizare două drumuri în comuna Frătăuții Noi, jud. Suceava

  Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Modernizare două drumuri în comuna...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Amenajare iaz Topitorie

      Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Autorizarea lucrărilor de – Amenajare piscicolă Pridvă

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Lucrari de modernizare a Ștrandului Ițcani

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Înființare micropăstrăvărie, anexă și împrejmuire

                    Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Balastiera Corni Jugaru 1

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Construire pensiune turistică, împrejmuire, anexe, utilități

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Construire pensiune turistică,...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Reabilitare și modernizare străzi și drumuri afectate de calamități în orașul Liteni, județul Suceava

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Amenajare iaz Topitorie

    Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul *Amenajare iaz Topitorie* ...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Autorizarea lucrărilor de – Amenajare piscicolă Pridvă

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Autorizarea lucrărilor de – Amenajare piscicolă...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Lucrari de modernizare a Ștrandului Ițcani

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Lucrari de modernizare a Ștrandului Ițcani” ,...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Modernizare drumuri comunale în com. Dorna Candrenilor, jud. Suceava

    Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul *Modernizare drumuri comunale în...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Construire unitate de mică industrie pentru...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Alimentare cu energie electrică Spațiu Comercial...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construire platformă de gunoi

  Agenția pentru Protectia Mediului Suceava  anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,...

Anunţ public privind dezbaterea publică - Balastiera La Stelea

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul *...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Construire pensiune turistică Roua Cerului în staţiunea balneară Vatra Dornei

       Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Balastiera Corni Jugaru 1

      Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   *Balastiera...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Închiderea depozitului temporar de deșeuri menajere Ilișești, județul Suceava

  Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul “Închiderea depozitului...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - OBŢINEREA A.C. pentru CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ D+P+1E+M ȘI DOTĂRI COMPLEMENTARE

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Extindere și etajare imobil existent Hotel de la S+P+1E+M la S+P+3E+M și desființare construcție C2

  Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunț public privind dezbaterea publică - Construire casă de vacanță P+M, branșament electric, alimentare cu apă, bazin vidanjabil și împrejmuire

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare adecvată  pentru “ ...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Construire pensiune turistică Roua Cerului în staţiunea balneară Vatra Dornei

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire pensiune turistică...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Desființare anexe notate cu nr. cadastral 53396-C1 și 53396-C2 și construire hotel apartament

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - CONSTRUIRE CENTRU INDUSTRIAL PENTRU TESTARI SI ANALIZE TEHNICE

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupraluării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construire pensiune turistică P+2E+M

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Construire pensiune turistică cu sprijinul fondurilor europene în orașul Frasin

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Amenajare drum HUC în satul Sf. Ilie, comuna Șcheia, județul Suceava

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupraluării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Construire hotel

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Reabilitare drum forestier Petac-Hurghișca

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Balastiera Măneuţi vest

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Construire cladire spalatorie si vulcanizare auto

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Construire cladire spalatorie si...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Instalații tehnologice de suprafață la sondele 907 și 911 Frasin, inclusiv alimentare cu energie electrică

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu -Construire pensiune turistică cu sprijinul fondurilor europene în orașul Frasin

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Construire pensiune turistică cu sprijinul...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Construire imobil compus din 11 locuințe înșiruite P

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Construire hotel

                  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Construire bază sportivă cu bazin de înot

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire bază sportivă cu bazin de...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Amenajare drum HUC în satul Sf. Ilie, comuna Șcheia, județul Suceava

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare drum HUC în satul Sf. Ilie,...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Construire centru industrial pentru testări și analize tehnice

  Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire centru industrial pentru...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Reabilitare drum forestier Petac-Hurghișca

                   Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Dezvoltare complex turistic în stațiunea Gura Humorului

  Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Obțínere autorizație construire structură de cazare

  Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Extindere pensiune existentă D+P+2E+M

  Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Extindere pensiune existentă...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Construire structură de cazare

  Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Construire structur ă de...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Construirea Hotelului Parc în municipiul Suceava

  Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Construirea Hotelului Parc în...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Modernizare Hotel Sana

  Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Modernizare Hotel Sana” , propus a...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - REALIZARE COMPLEX TURISTIC ÎN STAȚIUNEA GURA HUMORULUI

  Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ REALIZARE COMPLEX TURISTIC ÎN...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Desființare anexe, construire pensiune, anexe, împrejmuire, branșament electric

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Balastiera Dărmăneşti stâlp

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Poduri peste râul Sadova în comuna Sadova, județul Suceava

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Construire platforma de gunoi

  Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire platforma de gunoi” propus...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Construirea unei rețele electrice medie tensiune nouă în vederea realizării buclării LEA 20 KV Vicov - Falcău

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Lucrări de modernizare strada Ștefan Luchian

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ D+P+1E+M ȘI DOTĂRI COMPLEMENTARE

  Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ...