Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA POJORÂTA, JUDEȚUL SUCEAVA

  Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Balastiera în terasă Ţarna Veche

  Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurii...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Construire și dotare cămin cultural în sat Vatra Moldoviței, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Reabilitare spații destinate utilizării publice in cartierele cu comunități defavorizate

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra  luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Construire pod peste pârâul Șomuzul Mare oraș Dolhasca, Județul Suceava

  Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Alimentare cu apa sat Hănțești

  Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construire fermă zootehnică

  Agenția pentru Protectia Mediului Suceava  anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Branșament alimentare cu apă și racord canalizare

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Branșament alimentare cu apă și racord...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Construire hală industrială, staţie stocare apă

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Realizare apărare de mal pe pârâul Racova

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Alimentare cu apă sat Hănţeşti

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul *Alimentare cu apă sat Hănţeşti* ...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Execuția lucrărilor la Pasajul OA16, pe DN 2, km 442+649,99 Varianta de Ocolire Suceava

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Reabilitare parcări municipiul Vatra Dornei

  Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Reabilitare parcări ”, propus a...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Clădire publică de agrement şi bazin de înot

      Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul *Clădire publică...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Construire sediu primărie

    Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Construire sediu primărie ”,...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Construire restaurant cu specific tradițional

     Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Construire restaurant...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Siliştea 3

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Siliştea 4

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Siliştea amonte

       Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Modernizare drum comunal – Buburuz Dora – Zoița Ioan, (Strada Nucului), având numărul cadastral 32653

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Construire hala industriala parter, imprejmuire, racord utilitati

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Construire hala industriala parter,...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Balastiera în terasa Ţarna Veche

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Balastiera în terasa Ţarna Veche ,...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Realizare apărare de mal pe pârâul Racova

    Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul *Realizare apărare de mal pe...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Construire 4 locuințe individuale

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Reabilitare, construire DN 17, km 236+440, comuna Ilişeşti

      Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Construire hală industrială, staţie stocare apă

    Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul * Construire hală industrială,...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Extinderea perimetrului de exploatare Pârâul Cailor, com. Fundu Moldovei, Județul Suceava

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Obținere autorizație de construire pentru lucrări de modernizare pe strada Emil Cioran

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - MONTARE STAȚIE DE SORTARE-CONCASARE, MONTARE STAȚIE DE BETOANE, MONTARE STAȚIE DE ASFALT

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Modernizare drum DC 15D de la km 3+155 la km 3+830 în comuna Drăgoiești, județul Suceava

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Modernizare infrastructură rutieră de interes local, în comuna Udești, județul Suceava

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Amenajare spălătorie auto (cu caracter provizoriu)

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Obținere autorizație de construire pentru lucrări de modernizarea străzii Ștefan Tomșa

             Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare -Executare foraje pentru identificare/exploatare resurse apă

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Exploatarea agregatelor minerale din terasa Topitorie-Dornești

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Extindere și adaptare a stației de epurare mecano-biologică din cazarma 1211 Câmpulung Moldovenesc

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Modernizare DJ 175 Izvoarele Sucevei-Frontieră Ucraina, km 43+600 – 46+600, județul Suceava

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Reabilitare, construire DN 17, km 236+440, comuna Ilișești

      Agenția pentru Protecția Mediulu i Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitare, construire...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Managementul riscului la inundaţii în bazinul râului Suceava, judeţul Suceava

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Construire platformă betonată, staţie betoane, staţie fabricare tuburi de beton

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Balastiera în terasă Dărmăneşti

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,...

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu - Balastiera Măneuți vest

  Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Construire fermă zootehnică

  Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire fermă zootehnică” propus a...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Construire hală pentru depozitare și procesare fructe

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Construire unitate de condiționare și procesare fructe

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul int eresat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Construire 4 locuințe individuale

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire 4 locuințe individuale” ,...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Îmbrăcăminte asfaltică ușoară pe drum de interes local în comuna Pătrăuți, Județul Suceava

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Construire pensiune turistică P+E, parcare și împrejmuire

  Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectu l “ Construire pensiune turistică...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Construire unitate de condiționare și procesare fructe

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire unitate de condiționare ...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Executare foraje pentru identificare / exploatare resurse apă

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Executare foraje pentru identificare...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Balastiera Stulpicani aval

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Balastiera în terasă Dărmăneşti

    Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Balastiera în terasă...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Captare și alimentare cu apă în sat Coșna, comuna Coșna, județul Suceava

  Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Captare și alimentare cu apă în sat...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Modernizare două drumuri în comuna Frătăuții Noi, jud. Suceava

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Balastiera Bădeuţi confluenţă

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurii de ev aluare a impactului asupra mediului,...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - EXTINDERE REȚELE ELECTRICE JT+MT–ZONA IZVORUL ALB, MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Balastiera Stulpicani aval

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Balastiera Stulpicani aval propus a...