Back

ANUNȚ PUBLIC privind organizarea dezbaterii publice - SC FERTISOL SRL

 

SC FERTISOL SRL din orasul Siret, str. Vasile Alecsandri, nr.16A, judeţul Suceava, anunţă publicul interesat despre organizarea dezbaterii publice cu privire la documentele de susţinere a solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, pentru "Depozit de deseuri nepericuloase", prevăzută în Anexa 1, pct.5.4. a Legii nr.278/2014 privind emisiile industriale în categoria: "Depozite de deşeuri care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte".

Dezbaterea publică va avea loc la Sala de sedinte a Primariei Dornesti, în ziua de 04.02.2015, cu începere de la ora 15:00.

Informaţiile, observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se depun în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare ale solicitantului, între orele 09.00 – 15.00, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, Str. Bistriţei nr. 1A, cod poştal 720264, municipiul Suceava, telefon 0230 – 514.056; fax. 0230 – 514.059, email: office@apmsv.anpm.ro, până la data dezbaterii publice.

 

Data afisare:  22.01.2015