Prevenirea, reducerea, si controlul poluarii mediului cu azbest

Prevenirea,  reducerea, si controlul poluării mediului  cu azbest

În conformitate cu prevederile H.G. 124/2003 modificată şi completată de H.G. 734/2006 privind „Prevenirea, reducerea şi controlul poluării cu azbest”, de la 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, exceptând de la aceste prevederi diafragmele care conţin azbest alb, instalaţii de electroliză, care pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viaţă al acestora, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2008.

Utilizarea azbestului se face în condiţiile aplicării unor măsuri şi proceduri care să asigure atât reducerea la sursă, cât mai mult posibil, a emisiilor de azbest în aer sau în mediul acvatic şi a cantităţilor de deşeuri solide care conţin azbest, cât şi prevenirea apariţiei unor astfel de emisii. Măsurile trebuie să aibă în vedere utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile care nu presupun costuri excesive, inclusiv utilizarea operaţiilor de reciclare şi epurare a apelor uzate în toate situaţiile în care acestea sunt posibile.

La nivelul judeţului Suceava  nu există depozit special pentru deşeurile din materiale cu conţinut de azbest. De regulă, deşeurile rezultate din demolarea clădirilor care au fost acoperite cu azbest depozitează în incintă şi se acoperă cu folie.


Raportari azbest

 

Implementarea Directivei 87/217/CEE privind prevenirea si reducerea poluarii mediului cu azbest:

Menţionăm că datele se referă la anul 2010, iar raportare se va face defalcat pe anii: 2011, 2012

 

       Ghid pentru gestionarea deseurilor  care contin azbest [.pdf]


Ghid pentru gestionarea deseurilor care contin azbest