Procedura SEA

Evaluarea Strategică de Mediu Schema de încadrare  Schema logică a întregii proceduri (Diagrama  procedurii evaluării strategice de mediu )  ACTE...

Aviz de mediu pentru planuri şi programe

Este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform...