Back

HOTĂRÂRE nr. 1.081 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014-2020

HOTĂRÂRE nr. 1.081 din 11 decembrie 2013

privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014-2020

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2014

Data intrarii in vigoare : 22 ianuarie 2014

 

Având în vedere prevederile <LLNK 12001    90 10 202  11 37>art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 al Constituţiei României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

    ARTICOL UNIC

    Se aprobă Strategia naţională şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-----

    *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

 

                                 PRIM-MINISTRU

                              VICTOR-VIOREL PONTA

 

                                Contrasemnează:

                                ---------------

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Lucia Ana Varga

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale  şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Viceprim-ministru,  ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina, secretar de stat

 

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

 

p. Ministrul delegat pentru energie,

Mihai Adrian Albulescu, secretar de stat

 

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

 

Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Ministrul delegat  pentru dialog social,

Adriana Doina Pană

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

 

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv, secretar de stat

 

Ministrul delegat pentru  învăţământ superior, cercetare  ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Ministrul delegat pentru proiecte  de infrastructură de interes  naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.081.