Deşeuri de baterii şi acumulatori

Regimul bateriilor şi acumulatorilor, precum şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori este reglementat de HG nr.1132/18.09.2008. În sensul acestui act normativ prin baterie sau...

Raportarea operatorilor economici colectori de deşeuri in anul 2012

  HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori ORDIN nr. 669 din 28 mai 2009  privind...

Operatori economici care colectează deşeuri de baterii şi acumulatori

  Operatori economici autorizaţi să colecteze  deşeuri de baterii şi acumulatori din jude ţul Suceava   Nr. Crt. Denumire  ...