Lista operatorilor autorizati pentru colectarea DEEE, la data de 31.03.2018

Lista operatorilor autorizati pentru colectarea DEEE, la data de 31.03.2018

Patrula de Reciclare - program naţional de educaţie pentru mediu

Peste 1000 de unităţ i de învăţ ământ s-au înscris la edi ţ ia 2013 – 2014 a programului na ţ ional de educaţ ie pentru mediu Patrula de Reciclare, desfăş urat...