Lista operatorilor autorizati pentru colectarea DEEE, la data de 31.08.2017

Lista operatorilor autorizati pentru colectarea DEEE, la data de 31.08.2017

Informaţii privind gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

  Cadrul legislativ Hotărârea Guvernului nr. 1037/2010 (MO 728/02.11.2011), privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice Ordinul Ministerului...

Patrula de Reciclare - program naţional de educaţie pentru mediu

Peste 1000 de unităţ i de învăţ ământ s-au înscris la edi ţ ia 2013 – 2014 a programului na ţ ional de educaţ ie pentru mediu Patrula de Reciclare, desfăş urat...