Proiecte care SE SUPUN evaluării impactului asupra mediului (EIA) - 2019

    Denumirea proiectului Titularul proiectului Decizie etapa de incadrare Modernizare DJ 175A, km 5+100 - 12+760,...

Drafturi acte de reglementare - 2016

aviz Natura 2000: Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Găinoaia - SC Agrourse SRL Exploatarea agregatelor minerale de râu din Perimetrul Baia amonte -  SC...

Drafturi acte de reglementare - 2015

  HOTEL VOIEVOD 2  - SC VOIEVOD SRL  Scoaterea temporară din fondul forestier a suprafeței de 225 mp pentru amplasare stație telefonie mobilă - SC TELEKOM ROMANIA...