Back

2 Februarie 2013 - Ziua Mondială a Zonelor Umede - „Zonele Umede şi Managementul Apelor!”

 

În anul 2013 - Anul internaţional pentru cooperare în domeniul apei - marcarea acestei zile are ca slogan “Zonele umede şi managementul apei”, reflectând interdependenţa dintre apă şi zonele umede, respectiv, rolul cheie pe care îl joacă acestea în circuitul hidrologic. Zonele umede includ habitate, cum ar fi mangrove, mlaştini de apă dulce, mlaştini de pădure, turbării împădurite şi păduri sezonier inundate. Aceste zone umede sunt importante, deoarece sunt leagăne ale diversităţii biologice, cuprinzând  populaţii numeroase de păsări, mamifere, reptile, amfibieni, peşti şi nevertebrate.

Zonele umede cele mai cunoscute din judeţul Suceava sunt cele situate de-a lungul principalelor cursuri de apa - respectiv acumulările de la Rogojeşti şi Bucecea (de pe râul Siret), acumulările Moara şi Fălticeni ( de pe râul Şomuzu Mare) etc.

Lacurile Fălticeni sunt situate pe valea  Şomuzului Mare, în amonte de Fălticeni, pe teritoriul localităţilor Fălticeni, Buneşti, Rădăşeni, din judeţul Suceava şi ocupă o suprafaţă de 659,8 ha. Aceste lacuri fac parte din Reţeaua Natura 2000, ca arii de protecţie avifaunistică şi pentru habitate. Zona lacurilor este un important loc de popas pentru păsările migratoare, adăpostind regulat peste 20.000 de păsări de apă migratoare.

Lacul Fălticeni

Acumularea Rogojeşti se află la 12 km de la intrarea râului Siret în ţară (110 km de la izvor). Barajul este amplasat în amonte de satul Rogojeşti, judetul Botoşani şi comuna Grămeşti, judeţul Suceava. Este realizat printr-un baraj de pământ omogen (cu materiale locale), prevăzut cu un evacuator de beton tip stăvilar.

Lacul Rogojeşti

 

Acţiunile desfăşurate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava cu această ocazie:

- 29.01.2013 – vizita elevilor clasei a XII-a de la  Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuţi (Liceul Agricol) la APM Suceava, în cadrul căreia au fost prezentate  probleme de protecţia mediului inclusiv informaţii privind importanţa Zilei Mondiale a Zonelor Umede;

- 31.01.2013 - transmiterea către mass-media locală a unei informăride presă privind semnificaţia şi importanţa Zilei Mondiale a Zonelor Umede;

- 01.02.2013 – întâlnire pe teme ecologice a unui reprezentant  al APM Suceava cu elevii Ecoşcolii „Ion Creangă” Suceava în cadrul căreia vor fi prezentate şi informaţii privind sensibilizarea elevilor asupra valorii zonelor umede şi a beneficiilor pe care acestea le aduc mediului.

Documente atasate

sv_Informare pt. presa _ZZU_2013