Back

Marsuri in cadrul proiectului „Conservarea biodiversităţii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate Fâneţele seculare Ponoare şi Fâneţele seculare Frumoasa”

Grupul Ecologic de Colaborare- GEC Bucovina Suceava, în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, are în derulare proiectul „Conservarea biodiversităţii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate Fâneţele seculare Ponoare şi Fâneţele seculare Frumoasa", aplicat pe Programul Operaţional Sectorial Mediu- Axa Prioritară 4- Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii.

În cadrul acestui proiect s-au organizat în comunele Bosanci şi Moara, marşuri cu elevii îmbrăcaţi în verde, pe trasee din centrele civice ale unităţilor administrative, cu scopul de a conştientiza şi sensibiliza populaţia asupra necesităţii păstrării şi conservării biodiversităţi, a protejării mediului înconjurător şi implicit, a protejării sănătăţii umane.

Pe parcursul acestor marşuri, elevii au manifestat un entuziasm deosebit, distribuind pliante şi scandând : "elevii demonstrează- rezervaţia o protejează!", „apăraţi natura!", „protejaţi mediul!", ş.a.