Back

Vernisaj expoziţie – concurs de desene 22 martie 2013

 

În cadrul proiectului „Conservarea biodiversităţii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate Fâneţele seculare Ponoare şi Fâneţele seculare Frumoasa”, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, cofinanţat de Guvernul României,  prin Programul Sectorial Mediu- Axa 4, proiect implementat de către Asociaţia Grupul Ecologic de Colaborare- GEC Bucovina şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, la sediul APM Suceava a avut loc în data de 22 martie 2013 vernisajul expoziţiei – concurs de desene.

Lucrările expuse pot fi vizionate în holul central din sediul APM Suceava.

Lucrările premiate vor fi emblemele utilizate pentru promovarea celor două arii naturale protejate integrate în reţeaua ecologică europeană Natura 2000, al căror custode este APM Suceava.