Back

Grădini zoologice, acvarii publice, centre de reabilitare

Convenţia Diversităţii Biologice (CDB) recunoaşte că grădinile zoologice trebuie  să joace un rol în conservarea biodiversităţii prin managementul ex situ şi înmulţirea speciilor ameninţate cu precădere în ţările de origine.

În 1993 a fost publicată Strategia Mondială de Conservare pentru Grădini Zoologice cu scopul de a pune la dispoziţia acestora a unui document de referinţă, pentru a la sprijini în efortul de a contribui la conservarea biodiversităţii printr-o serie de activităţi desfăşurate în aceste amplasamente. "Construirea unui viitor pentru animalele sălbatice: Strategia mondială de conservare pentru grădini zoologice şi acvarii", publicată în 2005, de către Asociaţia mondială a grădinilor zoologice şi acvariilor a dezvoltat această strategie explicând detaliat modul în care aceste amplasamente pot sprijini conservarea şi condiţiile de îndeplinire a acestui obiectiv.

 Acest document fundamental elaborează politici şi standarde care trebuie îndeplinite în funcţie de responsabilităţile şi activităţile principale, comune tuturor grădinilor zoologice şi acvariilor, oricât de diverse ar fi, şi pune accent pe demonstrarea posibilităţii de conservare pe termen lung. Această Strategie identifică rolul şi funcţiile grădinilor zoologice şi acvariilor moderne care sprijină conservarea în sensul cel mai larg.

 Acestea includ, printre altele:

  • Obligaţia de a conserva speciile de faună sălbatică
  • Utilizarea populaţiilor captive pentru o mai bună cunoaştere şi înţelegere a speciilor
  • Dezvoltarea programelor educative
  • Expunerea animalelor în amplasamente cât mai apropiate de habitatul natural, la cele mai înalte standarde de îngrijire
  • Dezvoltarea unei populaţii sigure din speciile ameninţate la nivel regional şi global
  • Oferirea unui amplasament sigur şi plăcut cu scop recreativ şi educaţional vizitatorilor

Pentru a fi de succes această strategie trebuiă să modeleze o gândire strategică şi să promoveze un sentiment de scop comun, de leadership şi parteneriat cu cei care activează în domeniu.

La nivelul judeţului  Suceava se regăseşte o gradină zoologică - Parcul Zoologic Rădăuţi – autorizată ( Nr.539/21.11.2008)