Prezentare generala a Directivei

O prezentare generala a Directivei poate fi accesată la: http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/factsheet/ELD%20factsheet_RO.pdf ...

Conferințele părților interesate

Informatii despre Conferințele părților interesate pot fi accesate aici: https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Draft_minutes_21st_ELD_government_experts_meeting(4).pdf ...

Raportul Comisiei Europene din 2010

Raportul Comisiei Europene din 2010 poate fi accesat la: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0581&from=EN