Decizia Comisiei din 18 iunie 2010 privind utilizarea substantelor reglementate ca agenti de proces în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului

Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011

Directiva 94/62 CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje

DIRECTIVE 2012/18/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC