Metale grele: mercur, nichel, cadmiu, plumb, crom, staniu, arsen

Metalele în cantităţi foarte mici sunt necesare tuturor formelor vitale. Ele pătrund in celula vie sub forma de cationi, dar înglobarea lor este strict reglata, deoarece în cantităţi  mari practic toate metalele sunt toxice.
 

PLUMB
Plumbul este unul din metalele care poluează mediul ambiant, răspândirea căruia in natura este direct proporţional numărului unităţilor de transport.

CADMIU

Izvoare de intoxicare cu cadmiu pot fi acoperirea vaselor si metalelor, substanţele colorante, care se folosesc in industria textila si electrotehnica. Conţinutul total de cadmiu in organism este legat de pătrunderea lui din hrana, apa si alte surse ale mediului ambiant.

MERCUR
In pofida faptului ca astăzi e greu sa găseşti un om care nu ştie ca mercurul este toxic, acest metal se găseşte in fiecare casa, instituţie medicala (termometrul medical, manometrul, s.a.).

NICHEL
Nichelul provoacă afecţiunea ţesutului pulmonar cu dezvoltarea lenta a formaţiunilor maligne. Cantităţile mari de nichel folosit in alimentarea animalelor duc la micşorarea conţinutului azotului si inculcarea creşterii.

La ora actuală metalele restricţionate  se găsesc reglementate  în  anexa XVII a Regulamentului  1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice - REACH.


Chestionar - Situaţia mercurului utilizat, importat, exportat in 2011

Chestionar - Situaţia mercurului utilizat, importat, exportat in 2012