PCB şi PCT

Conform prevederilor HG nr.173/2000, pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi a altor compuşi similari, au fost inventariate...

Operatori economici detinatori de condensatori cu continut de PCB/PCT din judeţul Suceava

Operatori  economici  detinatori  de  condensatori  cu  continut  de  PCB/PCT  din  judeţul Suceava

Ghid de decontaminare echipamente cu PCB/PCT

  OBLIGATII GENERALE PRIVIND DECONTAMINAREA TRANSFORMATORILOR SI CONDENSATORILOR CARE CONTIN PCB (BIFENILI POLICLORURATI) 1. CADRUL LEGISLATIV • Directiva Consiliului 96/59/CE...