Back

Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2014

Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2014

 

  Capitolul I      CALITATEA ŞI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURĂTOR

  Capitolul II     APA

  Capitolul III    SOLUL

  Capitolul IV    UTILIZAREA TERENURILOR

  Capitolul V     PROTECŢIA  NATURII  ŞI  BIODIVERSITATEA

  Capitolul VI    PĂDURILE

  Capitolul VII   RESURSELE MATERIALE ŞI DEŞEURILE

  Capitolul VIII  MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ŞI CALITATEA VIEŢII

  Capitolul IX    RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

  Capitolul  X    CONSUMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR