Regulamentul (CE) nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

Document de orientare pentru implementarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi european

Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea unui registru european al emisiilor şi transferului de Poluanţi şi de modificare a Directivelor 91/689/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului"[1](„Regulamentul E-PRTR") a fost adoptat la 18 ianuarie 2006.

Prezentul document furnizează o serie de linii directoare cu privire la diferitele procese de raportare în conformitate cu Regulamentul E-PRTR.

PRTR european (E-PRTR) va implementa la nivel UE Protocolul PRTR al CEE-ONU, care a fost semnat de Comunitatea Europeană şi de 23 de state membre în mai 2003 la Kiev şi care reprezintă un Protocol al Convenţiei de la Aarhus[2]. E-PRTR va succede Registrului European al Emisiilor de Poluanţi (EPER[3]) în cadrul căruia au fost raportate date pentru anii 2001[4]şi 2004.

Regulamentul E-PRTR are ca scop sporirea accesului public la informaţiile privind mediul prin crearea unui E-PRTR coerent şi integrat, contribuind în acest mod la prevenirea şi reducerea poluării, furnizarea de informaţii decidenţilor şi facilitarea participării publicului la luarea deciziilor cu privire la mediu.

Regulamentul înfiinţează un registru integrat al emisiilor şi transferurilor de poluanţi la nivel european sub forma unei baze de date electronice accesibile publicului şi stabileşte regulile pentru funcţionarea acestuia, în scopul de a pune în aplicare Protocolul CEE-ONU privind registrele emisiilor şi transferului de poluanţi şi de a facilita participarea publicului la luarea deciziilor privind mediul, precum şi de a contribui la prevenirea şi reducerea poluării mediului.

Prezentul document de orientare nu abordează problemele referitoare la stabilirea sau implementarea obligaţiilor privind PRTR naţionale care fac obiectul Protocolului CEE-ONU.

Conform considerentului 4 al Regulamentului E-PRTR, un PRTR integrat şi coerent oferă publicului, industriei, oamenilor de ştiinţă, companiilor de asigurări, autorităţilor locale, organizaţiilor neguvernamentale şi altor decidenţi o bază solidă de date pentru efectuarea comparaţiilor şi luarea de viitoare decizii pe probleme de mediu.

Regulamentul E-PRTR includeinformaţii specifice cu privire la emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol şi transferurile de deşeuri şi poluanţi din apele reziduale în afara amplasamentului. Datele respective trebuie să fie raportate de către operatorii unităţilor care desfăşoară activităţi specifice

În plus, E-PRTR include date cu privire la emisiile din diferite surse difuze, de ex. traficul rutier şi încălzirea locuinţelor, în situaţia în care astfel de date sunt disponibile.

 

Pentru informaţii suplimentare va rugăm consultaţi fişierul ataşat.

Documente atasate

E-PRTR ghid de implementare