Back

Staţii de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Suceava, din RNMCA

Staţii de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Suceava, din RNMCA

Pe teritoriul judeţului Suceava sunt amplasate 4 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului, aparţinând Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului.

 

Amplasament staţii:

SV-1: Suceava, str. Mărăşeşti nr. 57, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”

SV-2: Suceava, str. Tineretului f.n (cartier Cuza Vodă), la Grădiniţa nr. 12 “Ţăndărică”

SV3: Siret, str. Alexandru cel Bun f.n.

EM-3: Poiana Stampei , lângă staţia meteo a INM.

Amplasarea staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Suceava aparţinând RNMCA

 

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare şi criteriile de amplasare a stațiilor de monitorizare din RNMCA sunt cele stabilite de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului şi sunt conforme cu cerinţele reglementărilor europene în domeniul calității aerului.

Cod stație

Tipul staţiei

Poluanţi/parametri monitorizaţi

SV1

fond urban

Dioxid de sulf (SO2)

Oxizi de azot (NO/NO2/NOx)

Monoxid de carbon (CO)

Ozon (O3)

Compuși organici volatili - BTEX (benzen, toluen, o-, m-, p-xileni, etilbenzen)

Pulberi PM2,5 (fracţia sub 2,5 microni) - gravimetric

Pulberi în suspensie PM10 (fracţia sub 10 microni) - gravimetric

Pulberi în suspensie PM10 (fracţia sub 10 microni)  - automat (nefelometric)

Metale grele (plumb, cadmiu, nichel) din pulberile PM10 – măs. indicative

Parametri meteo: temperatura, presiune atmosferică, umiditatea relativă, direcţia vântului, viteza vântului, intensitatea radiaţiei solare

SV2

tip industrial

Dioxid de sulf (SO2)

Oxizi de azot (NO/NO2/NOx)

Monoxid de carbon (CO)

Ozon (O3)

Pulberi în suspensie PM10 (fracţia sub 10 microni) - gravimetric

Pulberi în suspensie PM10 (fracţia sub 10 microni) - automat (nefelometric)

Parametri meteo: temperatura, presiune atmosferică, umiditatea relativă, direcţia vântului, viteza vântului, intensitatea radiaţiei solare

SV3

tip trafic

Dioxid de sulf (SO2)

Oxizi de azot (NO/NO2/NOx)

Monoxid de carbon (CO)

Compuși organici volatili - BTEX (benzen, toluen, o-, m-, p-xileni, etilbenzen)

Pulberi în suspensie PM10 (fracţia sub 10 microni) - gravimetric

Pulberi în suspensie PM10 (fracţia sub 10 microni)  - automat (nefelometric)

Parametri meteo: temperatura, presiune atmosferică, umiditatea relativă, direcţia vântului, viteza vântului, intensitatea radiaţiei solare

EM3

fond regional EMEP

Dioxid de sulf (SO2)

Oxizi de azot (NO/NO2/NOx)

Monoxid de carbon (CO)

Ozon (O3)

Compuși organici volatili - BTEX (benzen, toluen, o-, m-, p-xileni, etilbenzen)

Pulberi în suspensie PM10 (fracţia sub 10 microni) - gravimetric

Pulberi în suspensie PM10 (fracţia sub 10 microni)  - automat (nefelometric)

Parametri meteo: temperatura, presiune atmosferică, umiditatea relativă, direcţia vântului, viteza vântului, intensitatea radiaţiei solare

 

Stația de fond urban, SV1 

Stația de fond EMEP, EM3  

Informaţii privind calitatea aerului obţinute din aceste staţii de monitorizare sunt disponibile în timp real pe site-ul naţional www.calitateaer.ro și pe panoul electronic de afișaj amplasat în Piața 22 Decembrie, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, precum şi zilnic pe site-ul APM Suceava, la secţiunea Calitatea aerului ambiental / Buletine calitate aer.